90 Terytorialsów z Warmii i Mazur ukończyło szkolenie w Olsztynie

2022-10-26 11:09:56(ost. akt: 2022-10-26 11:31:42)

Autor zdjęcia: 4W-MBOT

Nie boją się wyzwań i gotowi są służyć ojczyźnie. Mowa o ochotnikach, którzy kilka tygodni temu podjęli decyzje o wstąpieniu do wojska i wybrali Terytorialną Służbę Wojskową. W miniony weekend blisko 90 mieszkańców regionu Warmii i Mazur ukończyło szkolenie wyrównawcze realizowane w 4 Warmińsko- Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Szkolenie to skierowane jest do rezerwistów.
WOT opiera swój potencjał na żołnierzach-ochotnikach. Podczas szkolenia wyrównawczego żołnierze przypominali sobie wiedzę z zakresu teorii i praktyki strzelania, taktyki, terenoznawstwa, medycyny pola walki oraz najważniejszych zagadnień regulaminów obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP. Wszystko pod czujnym okiem instruktorów 45 Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty im. Izydora Bukowskiego ps. „Burza”.

W kompanii szkolnej miejsce znalazło wielu żołnierzy – od tych, którzy szkolenie wojskowe odbyli lata temu, do tych, którzy mundur nosili w ciągu ostatniego roku.
— Ze względu na tak dużą liczbę szkolonych osób z różnym doświadczeniem, istotne jest odświeżenie wiadomości oraz zapoznanie z najnowszym sprzętem i procedurami — zaznacza dowódca kompanii szkolnej. — U podwładnych widać zaangażowanie oraz chęć pogłębiania wiedzy, a doświadczona kadra instruktorska pomaga doskonalić nabyte umiejętności.

Fot. 4W-MBOT

Terytorialsi, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze powrócą za kilka tygodni do koszar, by dołączyć do starszych stażem żołnierzy i już wspólnie realizować trzyletni cykl szkolenia podzielony na trzy etapy: indywidualnego, specjalistycznego oraz zgrywającego pododdziały. Na każdy z etapów przeznaczony jest okres 12 miesięcy. Terytorialsi szkolą się w weekend raz w miesiącu. Po trzech latach żołnierz osiąga tzw. status „combat ready” czyli pełną gotowość bojową. Terytorialsi szkolą się nie tylko na terenie jednostki, wychodzą również poza bramę koszar.

— Forma szkolenia w stałym rejonie odpowiedzialności batalionów w znaczący sposób je urealnia, ale znajduje też uznanie wśród lokalnej społeczności — mówi ppłk Tadeusz Barszczewski, dowódca 45blp. — Wyjście z koszar daje możliwość przeprowadzenia zajęć w naturalnych warunkach, w których rozwijamy swoje kompetencje zarówno w taktyce jak i dowodzeniu. Nasze szkolenia realizujemy również z innymi służbami w naszym województwie: ze strażą pożarną, strażą graniczną, policją oraz ze służbami ratowniczymi.

Fot. 4W-MBOT

W sobotę (22 października) uroczystą przysięgę w Braniewie złożyło niemal 90 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To żołnierze, którzy ukończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Kandydaci obu szkoleń docelowo zasilą bataliony podległe 4W-MBOT. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy już blisko 35 tys. żołnierzy.

Fot. 4W-MBOT

Zespół prasowy 4W-MBOT