Warmińsko-mazurskie szpitale zabezpieczają się przed cyberatakami dzięki wsparciu NFZ

2022-10-25 14:11:37(ost. akt: 2022-10-26 09:33:53)
cyberatak

cyberatak

Autor zdjęcia: Pixabay

Do końca listopada zainteresowane podmioty mogą składać do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wnioski o dotację na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa. W naszym regionie dokumentację złożyły już 34 podmioty, a łączna kwota przyznanego wsparcia przekroczyła 14 mln złotych.
Od początku wojny na Ukrainie zwiększyło się ryzyko ataków cybernetycznych. Szczególnie niebezpieczne i groźne w skutkach mogą być cyberataki na szpitale. Sparaliżowanie infrastruktury informatycznej szpitala może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów, dlatego tak ważne jest maksymalne zabezpieczenie tych systemów m.in. przed próbami włamań.

W całym kraju NFZ podpisał ponad 600 umów w celu zabezpieczenia przed cyberatakami. Wartość wsparcia sięga prawie 250 mln złotych.

Szpitale z regionu bardzo chętnie podejmują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Dotychczas 34 podmioty złożyły wnioski do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ o dotację. Łączna kwota przyznanego wsparcia przekroczyła 14 mln złotych. Nabór wniosków potrwa do końca listopada. Do rozdysponowania przez Warmińsko-Mazurski OW NFZ pozostaje jeszcze ponad 4,5 mln złotych.

O wsparcie finansowe mogą wystąpić szpitale oraz centra zdrowia psychicznego. Wysokość dofinansowania jest zależna od kontraktu, jaki placówka medyczna zawarła z NFZ. Szpitale mogą otrzymać od 240 tyś. do 900 tyś. złotych.

Pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na urządzenia, oprogramowanie i usługi teleinformatyczne, które zapobiegają, wykrywają lub zwalczają cyberataki, w tym: systemy do tworzenia kopii danych, systemy antywirusowe, systemy kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami, urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć (firewall), systemy zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej oraz urządzenia i oprogramowanie oraz wsparcie eksperckie dotyczące cyberbezpieczeństwa. W ramach pozyskanej dotacji można także przeprowadzić szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.

Szczegółowe informacje na temat zasad wsparcia i uprawnionych podmiotów można znaleźć na stronie internetowej www.nfz-olsztyn.pl
Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.