Warmińsko-mazurska młodzież szlifuje kompetencje przyszłości

2022-10-25 08:18:00(ost. akt: 2022-10-25 08:17:01)

Autor zdjęcia: Zwolnieni Z Teorii

Najważniejszym zadaniem w nowym roku szkolnym jest zadbanie o odbudowę relacji międzyludzkich w szkołach. Wskazują na to organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii, którzy zachęcali nastolatków do działania i aktywnego rozwiązywania problemów, które widzą w swoim otoczeniu.
Zwolnieni z Teorii

Zwolnieni z Teorii to największa olimpiada projektów społecznych w Polsce, w której udział każdego roku biorą tysiące uczniów. Jej uczestnicy dobierają się w kilkuosobowe zespoły, określają problem społeczny, na który chcą odpowiedzieć, i planują własny projekt, którego realizacja ma pozytywnie wpływać na odbiorców. Każdy uczestnik, który ukończy swój projekt, odbiera międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami stworzony z Project Management Institute ATP. To prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tys. kierowników projektów z całego świata, uznawana przez pracodawców, co pozwala na dalszych etapach życia zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

— Działając osiem lat, zauważyliśmy, że w polskiej szkole panuje kreda i książka. Mieliśmy poczucie, że prawie w ogóle nie ma praktycznej edukacji. Naszym celem jest zachęcanie młodzież do zebrania grupy i znalezienia problemu, jaki widzą w swoim otoczeniu — mówi Anna Kiedrzyńska-Tui, dyrektor operacyjna projektu.

Problemy nastolatków

Badanie z kwietnia 2022 r. wśród psychologów i pedagogów szkolnych wskazuje, że w czasie edukacji w trybie zdalnym uczniom, oprócz trzech wyżej wymienionych problemów, najbardziej brakowało bezpośredniego kontaktu z koleżankami i kolegami z klasy czy szkoły. Powrót do szkoły okazał się oczekiwany, ale i trudny pod kątem odświeżania starych znajomości czy poznawania nowych ludzi.

Wie o tym z pewnością nauczycielka Olga Chilmanowicz z Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach, która od 18 lat uczy prawa.

— Na pewno część dzieci ma trudności z nawiązywaniem relacji, zwłaszcza po pandemii zmieniło się to na gorsze. Na pewno odgrywają w tym swoją rolę wszechobecne smartfony i internet. Nauka zdalna też destrukcyjnie wpłynęła na umiejętności komunikacyjne i nawiązywanie relacji przez młodzież. Budowanie relacji jest bardzo ważne. Człowiek to istota stadna, w samotności jest nam trudniej, dlatego młodzi szukają pocieszenia w sieci. Tymczasem każdy potrzebuje kontaktu na żywo, każdy potrzebuje przyjaciela, powiernika i dobrej rozmowy. Tego nic nie zastąpi — mówi Olga Chilmanowicz i dodaje, że w tym roku stawia na odbudowanie relacji, wzbudzenie w uczniach samoakceptacji i poczucia własnej wartości.

Szybko się poddają

— Bardzo zależy nam, aby pokazać, że młodzi potrafią, nawet mimo przeciwności czy niepowodzeń. Zaobserwowałam, że młodzież obecnie szybko się poddaje po jednym niepowodzeniu, dlatego trzeba wzmacniać w młodych ludziach świadomość tego, że mimo potknięć mogą dojść do celu, zrealizować marzenia — dodaje nauczycielka, której szkoła w zeszłej edycji zrealizowała 30 projektów społecznych, co stanowi rekord w regionie i dało jej pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii. — To wszystko może być realizowane w ramach olimpiady. Oprócz tego młodzież może nauczyć się nawiązywania współpracy, co jest w życiu bardzo ważne, ponieważ zmusza do wyjścia z bańki bezpieczeństwa poza komfort, by przełamać wstyd.

Co dają podróże po szkołach?

— Odwiedzając szkoły, prezentujemy się zarówno w klasach, jak i w salach szkolnych. Na takich spotkaniach pada bardzo wiele pytań. Wszyscy jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ponieważ dzieci i młodzież są zainteresowane projektem i dopytują. Są świadomi zarówno problemów społecznych, jak i skutków, które przyniosła za sobą pandemia — mówi Monika Wosińska, ambasadorka z Fundacji Zwolnieni z Teorii. — Dużo osób po naszych przemówieniach zauważa potrzeby, które są dookoła nich lub w nich. Zauważa też, że nie są same, nosząc daną potrzebę w sercu. My, mówiąc głośno o potrzebie zmiany i podjęcia w związku z tym jakichś działań, motywujemy ich. To nie tylko są problemy osobiste, ale także te, które są dookoła nas i nie do końca bezpośrednio oddziałują na uczniów. Przychodzą osoby i pytają o zorganizowanie zbiórek na schronisko czy turniejów brydża dla seniorów. To wspaniałe, że młodzież dostrzega społeczne problemy i chce coś z tym zrobić.

Najczęściej czynnikiem motywującym do działania w olimpiadzie projektów społecznych jest nauczyciel czy nauczycielka, która wspierając swoich uczniów, pomaga im na każdym kroku. Jak podają organizatorzy, już 20% liceów i techników w całej Polsce angażuje swoich uczniów w olimpiadę społeczną Zwolnieni z Teorii. Wszystko po to, by zachęcić dziesiątki tysięcy młodych ludzi do zrobienia własnego projektu społecznego z rówieśnikami. 60 ambasadorów Zwolnionych z Teorii jesienią każdego roku jedzie w dwutygodniową trasę po całej Polsce. W tym roku w województwie warmińsko-mazurskim odwiedzili 12 miast. Spotkania odbyły się w Działdowie, Lidzbarku Warmińskim, Ełku, Piszu, Olecku, Elblągu, Olsztynie, Bartoszycach, a także w Mrągowie, Kętrzynie i Giżycku.

O projektach

Łącznie w zeszłej edycji w województwie warmińsko-mazurskim zostało zrealizowanych ponad 70 projektów. Liderami regionu jest młodzież ze szkół w Olsztynie i Bartoszycach. Wśród nagrodzonych projektów znalazł się między innymi projekt „BIOatmosfera”, który zrealizowali uczennice i uczniowie z Olsztyna. Projekt polegał na publikowaniu porad, jak ekologicznie i zgodnie żyć z naturą. Zespół prezentował wskazówki, jak małymi krokami dbać każdego dnia o planetę. Jak twierdzą przedstawiciele Fundacji Zwolnieni z Teorii, zainteresowanie działaniem społecznym w warmińsko-mazurskim rośnie.

— To dla nas ważne, aby z roku na rok coraz więcej młodych ludzi było zainteresowanych działaniem społecznym, ponieważ z doświadczenia wiemy, że zespołowe działanie na rzecz dobra wspólnego wpływa pozytywnie nie tylko na dobrostan psychiczny uczniów, ale też budowanie relacji międzyludzkich. Te znajomości trwają latami — mówi Mariusz Szerszeniewski z Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Do tej pory udział w olimpiadzie wzięło 70 tysięcy młodych ludzi. W sumie zrealizowali ponad 4500 projektów społecznych, które pozytywnie wpłynęły na ich najbliższe otoczenie, osiedle, miasto czy na środowisko lub zwierzęta. W sumie dobry wpływ tych projektów odczuło już ponad 30 milionów Polaków. Aby wziąć udział w olimpiadzie, wystarczy zebrać co najmniej 2-osobowy zespół i zalogować się na platformie zwolnienizteorii.pl. Pod koniec roku szkolnego najlepsze ukończone projekty będą mogły powalczyć podczas Wielkiego Finału m.in. o nagrodę Złotego Wilka. Szkoły, które zainspirują młodych do wzięcia udziału w olimpiadzie, zostaną docenione w Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii. Nagrody dla najlepszych zespołów i szkół wręczane są przez najwyższe władze państwowe oraz przedstawicieli największych firm w Polsce.


Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym.