Kiedy zaczynał kondycja finansowa gminy Janowo nie była najlepsza. Wójt Grzegorz Napiwodzki wyszedł jednak na prostą. Jak?

2022-10-22 18:11:10(ost. akt: 2022-10-21 15:50:06)

Autor zdjęcia: UG Janowo

Wójt gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki swoją kadencję rozpoczął 20 listopada 2018 roku. Kondycja finansowa gminy nie była najlepsza, więc zadaniem priorytetowym było wyjście na prostą z finansami gminy. — Zajęło mi to niemal 2 lata — mówi wójt.
— Od jakich działań rozpoczął pan walkę o finanse gminy?
— W grudniu 2019 roku, aby zamknąć rok budżetowy, zmuszeni byliśmy zaciągnąć kredyt w wysokości 300 tys. zł, przede wszystkim na pokrycie wydatków bieżących. Wprowadzona polityka podatkowa oraz racjonalne wydatkowanie środków przyniosły efekty i od 2020 roku sytuacja finansów gminy jest stabilna. Oczywiście te działania nie udałyby się, gdyby nie radni, którzy wspierali mnie we wszystkich przedsięwzięciach, planach i oszczędnościach. Musieliśmy ograniczyć przede wszystkim wydatki bieżące. Taka sytuacja finansowa nie dawała możliwości realizacji inwestycji na szerszą skalę.

— Jakie były inwestycje w pierwszym roku kadencji?
— Nie było ich zbyt dużo. Realizowaliśmy inwestycje, na które mieliśmy 100% dofinansowania, a były to termomodernizacje świetlic w Muszakach i miejscowości Zembrzus-Mokry Grunt o wartości 262 819,56 zł. Ponadto przebudowaliśmy ulicę Zdrojową w Janowie na ogólną wartość 139 970,34 zł, z czego 60 000 zł pochodziło z dofinansowania przyznanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 39 403,72 zł z funduszu sołeckiego Janowa.

— W kolejnych latach było coraz lepiej?
— Tak. Co roku przybywało inwestycji. Pozyskiwaliśmy coraz więcej środków zewnętrznych. Piszemy wnioski o te środki i z nich korzystamy. Podczas dożynek w 2022 roku dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Grzegorz Kierozalski podkreślił, że cały powiat nidzicki bardzo dobrze wykorzystuje środki przeznaczone na inwestycje. Nasza gmina również z nich korzysta. Dzięki temu wykonaliśmy termomodernizację i remont kolejnej świetlicy w Szemplinie Wielkim na łączną kwotę 222 423,87 zł. Korzystamy również z Funduszu Dróg Samorządowych przy wsparciu finansowym 80% wartości inwestycji.

— Gmina współpracuje także z Powiatem Nidzickim w kwestii dróg. Na czym ta współpraca polega?
— Tak. Mamy porozumienie (tak jak inne gminy) z powiatem, że drogi powiatowe położone na terenie gminy Janowo modernizujemy wspólnie, dzieląc wkład własny po połowie. Dzięki temu udało się zrealizować remonty wielu dróg, np. Zembrzus-Mokry Grunt – Rembowo, Szemplino Czarne – Brzozowo-Maje, Muszaki – Grabowo, Janowo – do granicy województwa mazowieckiego oraz przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Ryki-Borkowo na wysokości Szkoły Podstawowej w Janowie. Te inwestycje zostały zrealizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości od 60% do 70%.

— Modernizujecie także drogi gminne.
— Tak, i tu również korzystamy z różnych źródeł, np. z dofinansowania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Funduszu Dróg Samorządowych, z Polskiego Ładu. Dzięki temu przebudowaliśmy drogę w ciągu ulicy Zdrojowej w Janowie. Część pieniędzy mieszkańcy dołożyli z funduszu sołeckiego. Udało się także wyremontować drogi w Jagarzewie. Obecnie przebudowywane są ulica Szkolna oraz droga w Zawadach i droga osiedlowa w Muszakach. Zostały wykonane prace remontowe na drogach dojazdowych do pól. Bardzo ważną inwestycją dla gminy jest przebudowa drogi 604 z Wielbarka do Nidzicy. Po zakończeniu robót będziemy mieli bardzo dobry dojazd do Nidzicy i połączenie z drogą S7.

— Gmina żyje nie tylko inwestycjami. Przygotowujecie wiele imprez dla mieszkańców.
— Tak, o mieszkańcach nie zapominamy. Wielkim sukcesem była reaktywacja w 2019 roku Klubu Sportowego GLKS „Orzyc Janowo”. Drużyna od 2020 roku bierze udział w rozgrywkach klasy B, z wielkimi nadziejami na awans do klasy wyższej. Wykonaliśmy modernizację boiska sportowego i doposażenie w trybunę, piłkochwyty, wiaty dla zawodników rezerwowych, sieć wodociągową i ogrodzenie boiska. Co roku organizujemy dożynki i Wystawę Hodowlanych Koni Zimnokrwistych. Jest to bardzo znana impreza nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, ale w całej Polsce. Przyjeżdżają do Janowa hodowcy koni zimnokrwistych z całej Polski z końmi, które wygrywają wystawy w Polsce, ale też międzynarodowe. Wystawa cieszy się również wielkim uznaniem mieszkańców gminy. Za rok mamy XV wystawę, do której już się przygotowujemy. Bardzo prężnie działa również Gminny Ośrodek Kultury, który organizuje imprezy, koncerty i zajęcia dla dorosłych i dla dzieci. Rok temu Janowo obchodziło 600-lecie powstania, które obchodziliśmy bardzo uroczyście. Była konferencja naukowa, odsłoniliśmy dwie tablice pamiątkowe. Dbamy także o naszych seniorów, którzy otrzymują wsparcie od gminy i jednostek pomocniczych.

— Plany na przyszłość?
— Do końca kadencji planujemy wykonać inwestycje, które są bardzo ważne dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania gminy. Najważniejsze z nich to budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Muszakach i jej termomodernizacja ze zmianą ogrzewania, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowie, która da możliwość przyłączenia do kanalizacji wsi Ryki-Borkowo, Róg i Wichrowiec, a w dalszej perspektywie pozostałych miejscowości. Na tę inwestycję mamy zagwarantowane wsparcie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 3 760 000 zł. Czeka nas przebudowa dróg gminnych we wsi Ryki-Borkowo (przez wieś), ul. Słonecznej i ul. Ogrodowej w Janowie, przebudowa drogi gminnej Łomno – Zachy. Czekamy na podpisanie umowy Powiatu Nidzickiego z wykonawcą na remont drogi powiatowej Janowo – Ryki-Borkowo. Mamy nadzieję, że realizacja rozpocznie się jeszcze w roku bieżącym. Złożony został wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie inwestycji budowy drogi gminnej Róg – Wólka Zdziwójska. Do budżetu gminy na 2023 rok wprowadzimy zadanie dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Janowie w zakresie opracowania projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń.
Będziemy wspierać wszystkie działania reaktywacji poligonu wojskowego w Muszakach oraz tworzenia Komendy Poligonu w miejscu byłego Ośrodka Wczasowego w Zawadach. Jestem przekonany, że funkcjonowanie poligonu przyczyni się do rozwoju gminy i powstania nowych miejsc pracy.

— Jak układa się współpraca z Radą Gminy w Janowie?
— Bez poparcia radnych w gminie nie można byłoby zrobić nic. To radni, podejmując uchwały, decydują ostatecznie, co będzie się w gminie działo, jakie inwestycje będą realizowane. To oni uchwalają budżet. Od początku kadencji współpraca z radnymi układa się bardzo dobrze. Wszystkie zadania, które chcemy realizować, są uzgadniane z radnymi podczas obrad komisji. Wtedy dyskutujemy, czasami sprzeczamy się i dochodzimy do konsensusu. Podczas sesji radni głosują nad projektami uchwał, które ja wykonuję. Przed nami duże wyzwanie, którym będzie uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok. Przedstawię założenia do budżetu oraz zamierzenia inwestycyjne. Są one bardzo ambitne, ale i realistyczne. Mam nadzieję, że radni je zaakceptują. Zrealizowanie tych zadań, w mojej ocenie, będzie wielkim sukcesem radnych Gminy Janowo, wszystkich pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

Halina Rozalska