Bezpieczniejsze podróże koleją dzięki miliardowym inwestycjom

2022-10-21 08:24:24(ost. akt: 2022-10-21 15:39:34)   Artykuł sponsorowany
Przejście pieszo-rowerowe na ul. Jeziornej w Olsztynie zapewnia bezpieczną komunikację

Przejście pieszo-rowerowe na ul. Jeziornej w Olsztynie zapewnia bezpieczną komunikację

Efektywne wykorzystywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. miliardów złotych z projektów unijnych i budżetowych zwiększa poziom bezpieczeństwa na polskiej kolei. Wzrasta liczba bezkolizyjnych skrzyżowań na styku torów i dróg. Nowoczesne urządzenia wspierają pracowników w prowadzeniu ruchu pociągów i zabezpieczają przejazdy. Montowany jest europejski system zarządzania ruchem ERTMS/GSM-R. Kolej umacnia pozycję jako najbezpieczniejszy i najbardziej ekologiczny środek transportu.
Poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej zwiększyły zrealizowane i realizowane projekty z Krajowego Programu Kolejowego ze środków unijnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, instrumentu CEF „Łącząc Europę”, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz projekty ze środków budżetowych.

Nad lub pod torami

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba bezkolizyjnych skrzyżowań. Takie obiekty powstają na liniach, po których pociągi już jeżdżą powyżej 160 km/h, jak np. na Centralnej Magistrali Kolejowej lub planowane są podróże z dużą prędkością. Wiaduktami drogowymi lub kolejowymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastępują także przejazdy kolejowo-drogowe na modernizowanych liniach oraz w miejscach, w których radykalnie wzrósł ruch kolejowy i drogowy lub tam, gdzie są istotne potrzeby społeczne. Budowę bezkolizyjnych skrzyżowań zapewniają ogólnopolskie projekty uwzględniające inicjatywy samorządów zainteresowanych zwiększeniem bezpieczeństwa i usprawnieniem komunikacji drogowej.
Przebudowane obiekty, poszerzone i wyższe, uzupełnione o chodniki to większy komfort życia mieszkańców wielu miejscowości.

Andrzej Bittel
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Coraz bezpieczniejsza kolej jest efektem realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Budowane są bezkolizyjne skrzyżowania, montowane dodatkowe zabezpieczenia na przejazdach kolejowo – drogowych oraz nowoczesne systemy sterowania i łączności. Mieszkańcy zarównodużych miast jak i mniejszych miejscowości coraz częściej wybierają kolej jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu.

Monitoring i sygnalizacja

Kierowcy na setkach przejazdów kolejowo drogowych zyskali dodatkowe zabezpieczenia i jaśniejsze oświetlenie. Sygnały świetlne i dźwiękowe oraz rogatki ułatwiają uczestnikom ruchu przekraczanie torów. Dzieci w drodze do szkoły, rowerzyści na weekendowych wycieczkach i kierowcy na codziennych trasach mogą liczyć na „wsparcie” kolejowych urządzeń. Dyżurni ruchu dzięki monitoringowi zyskali pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z bezpieczeństwem na przejazdach, a maszyniści w wielu miejscach korzystają z sygnalizacji przytorowej, informującej o prawidłowym działaniu urządzeń.

Ireneusz Merchel
prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Każdy projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uwzględnia bezpieczeństwo podróży i przewozów. Bezpieczeństwo jest uwzględniane na etapie projektowania i realizacji inwestycji. Wykorzystane w ostatnich latach miliardy złotych z Krajowego Programu Kolejowego usprawniły zarządzanie ruchem kolejowym i zapewniły wsparcie pracownikom nadzorującym kolejowe przewozy. Konsekwentnie zwiększamy liczbę bezkolizyjnych skrzyżowań i włączamy do eksploatacji nowoczesne, strzegące bezpieczeństwa urządzenia.

Pociągi pod kontrolą komputerowych urządzeń

Obok torów, którymi zarządzają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. montowane są nowoczesne systemy sterowania, które zapewniają sprawny i bezpieczny przejazd większej liczby pociągów. Za ponad 2 mld zł budowany jest nowoczesny system ERTMS/GSM-R na prawie 14 tys. km linii kolejowych. System umożliwi szybszą i dokładniejszą wymianę informacji pomiędzy personelem kolejowym w pociągach i obok torów. Zarządzanie ruchem będzie sprawniejsze, zwiększy się poziom bezpieczeństwa podróży i przewozu ładunków.

Już dziś kolejarze w nastawniach i lokalnych centrach sterowania tzw. LCS maja komputerowe urządzenia. Z jednego miejsca, na coraz dłuższych trasach, na bieżąco nadzorowane i sprawdzane jest bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych zwiększa się dzięki wykorzystaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków unijnych i budżetowych. W województwie warmińsko-mazurskim wzrosła liczba przejazdów z dodatkowym zabezpieczeniem. W Olsztynie, Kaliszkach, Drygałach, Stawigudzie, Sątopie, Kozłowie czy Witramowie o przejeździe pociągów ostrzegają kierowców sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz opuszczone rogatki. Ponadto budowane skrzyżowania bezkolizyjne służą mieszkańcom np. przejście pieszo-rowerowe na ul. Jeziornej w Olsztynie.

Średnio w dobie po polskich torach porusza się około 7000 pociągów pasażerskich i towarowych. Nad bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego codziennie czuwa około 1700 osób.
Średnio w dobie po polskich torach porusza się około 7000 pociągów pasażerskich i towarowych. Nad bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego codziennie czuwa około 1700 osób.

Obrazek w tresci