Regionalna Izba Obrachunkowa rozpoczęła kompleksową kontrolę dodatków wypłacanych kadrze kierowniczej Urzędu Miasta w Olszynie

2022-10-19 13:33:04(ost. akt: 2022-10-19 15:08:40)

Autor zdjęcia: Urząd Miasta Olsztyna

Regionalna Izba Obrachunkowa bierze pod lupę gospodarkę finansową Miasta Olsztyn. Głównym aspektem na który inspektorzy zwrócą uwagę jest naliczanie i wypłacanie dodatków specjalnych przyznawanych kierownictwu Urzędu Miasta w Olsztynie w latach 2009-2022.
Kompleksowa kontrola finansów gminy Olsztyn już trwa, bo rozpoczęła się 17 października 2022 roku. Sprawdzenie gospodarności Urzędu Miasta odbywa się na wniosek Związku Zawodowego "Symetria", który podejrzewa, że dodatki kierownictwa Urzędu Miasta są wypłacane niezgodnie z prawem.

Zadaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej jest dokładne i kompleksowe sprawdzenie gospodarności pieniędzmi przeznaczonymi na wypłaty dodatków dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta w latach 2009-2022. W trakcie kontroli zbadane zostaną kryteria zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Czyli w skrócie mówiąc, czy przyznane dodatki były wypłacane w takiej wysokości, jak zostały udokumentowane, oraz czy ich wypłacenie było zgodne z prawem.

Wszystkie ustalenia będą zawarte w protokole kontroli wraz z wnioskami, które zostaną przekazane do realizacji kierownikowi Urzędu Miasta.

O wynikach kontroli poinformujemy was na łamach "Gazety Olsztyńskiej".

Karol Grosz