Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej oskarżony o przekroczenie uprawnień prawomocnie skazany

2022-10-19 09:48:06(ost. akt: 2022-10-18 15:40:57)

Autor zdjęcia: PG/archiwum

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok skazujący Marka G. na karę grzywny za przekroczenie uprawnień w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Sąd odwoławczy dodatkowo zadecydował, że wyrok w tej sprawie ma być podany do publicznej wiadomości.
Sąd Rejonowy w Piszu 22 czerwca bieżącego roku uznał Marka G. za winnego, że w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r. przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

Według ustaleń sądu, oskarżony, mając wiedzę, że sala konferencyjna przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej nie spełnia wymogów określonych m.in. w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, umyślnie kilkakrotnie zwoływał w tym miejscu sesje Rady Miejskiej w Białej Piskiej, po czym otwierał sesje i bez realizacji porządku obrad pomimo quorum zamykał sesje. Oskarżony zamykając te sesje powoływał się na to, że sala nie jest przygotowana do transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W ocenie sądu, Marek G. doprowadził tym samym do paraliżu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej, uniemożliwiał podjęcie istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Gminy Biała Piska oraz jej jednostek organizacyjnych uchwał i działał na szkodę interesu publicznego Gminy Biała Piska.

Sąd Rejonowy skazał za to Marka G. na karę grzywny w kwocie 3,6 tys. zł.

Tym samym wyrokiem Sąd ustalił, że Marek G., w okresie od 18 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r. w Białej Piskiej, ukrył dokument w postaci pisma z 12 stycznia 2020 r. nadesłanego przez Sąd Okręgowy w Łomży, którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać. Sąd uznał, że społeczna szkodliwość tego czynu jest znikoma, dlatego postępowanie karne wobec oskarżonego w zakresie tego czynu został umorzone.

Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu został zaskarżony tylko przez prokuratora, który w apelacji domagał się orzeczenia wobec Marka G. dodatkowo środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości.
Sąd Okręgowy w Olsztynie 13 października bieżącego roku zmienił wyrok sądu pierwszej instancji tylko w ten sposób, że orzekł wobec Marka G. środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości. Treść wyroku w tej sprawie ma być wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej na okres 2 tygodni na koszt oskarżonego. W pozostałym zakresie zaskarżone rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.