Jak wypadł olsztyński UWM podczas egzaminu lekarskiego?

2022-10-20 08:31:00(ost. akt: 2022-10-19 15:48:52)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: źródło: Pixabay

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi opublikowało wyniki jesiennego Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Studenci i absolwenci olsztyńskiego uniwersytetu swoimi osiągnięciami po raz kolejny potwierdzili wysoką jakość kształcenia w Collegium Medicum UWM. Wszyscy zdali.
Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) to egzamin państwowy, konieczny do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Składa się z 200 pytań testowych. Każde z nich zawiera pięć odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź zdający otrzymuje jeden punkt. Egzamin mogą zdawać studenci po piątym roku studiów, absolwenci studiów medycznych oraz lekarze już pracujący, aby poprawić wcześniejszy słabszy wynik LEK-u.

W sesji jesiennej do egzaminu przystąpiło w całej Polsce ok. 7,2 tys. osób. Tylko cztery uczelnie mogą pochwalić się 100-procentową zdawalnością. Wśród nich jest UWM.

W kategorii studenci po piątym roku z UWM do LEK-u przystąpiło 97 osób. Wszyscy zdali. Na 200 pkt. możliwych uzyskali średnią 164,56 pkt. Różnica między najlepszym średnim wynikiem uczelni w Polsce, a najsłabszym to 10,29 pkt. UWM od najlepszego dzieli 8,44 pkt.

Najlepszy student z UWM zdobył 186 pkt., zaledwie o pięć mniej niż najlepszy w Polsce student, czyli osoba z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pod względem średniej liczby punktów zdobywanych przez studentów, w rankingu bezpośrednio przed UWM jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (164,90 pkt.), a zaraz za naszą uczelnią – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (163,87 pkt).

Do LEK-u zgłosiło się także 40 naszych absolwentów, czyli osób, które na UWM skończyły szósty rok studiów. Wszyscy zdali. Uzyskali średnią ocen 168,78 pkt. W zestawieniu bezpośrednio przed UWM znalazł się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Średni wynik absolwentów białostockiej uczelni to 168,79 pkt., co pokazuje, jak niewielkie różnice decydują o miejscu w rankingu. Dla porządku dodajmy, że bezpośrednio za UWM znalazł się w tym zestawieniu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – 168,01.

Najwyższy wynik osiągnięty przez naszego absolwenta to 188 pkt.

Różnica między najlepszym i najsłabszym średnim wynikiem w Polsce wyniosła 6,13 pkt. UWM od najlepszej uczelni dzieli zaledwie 2,54 pkt.

Zbiorcze wyniki LEK-u obejmują zarówno studentów, absolwentów, jak i lekarzy już pracujących. W tej kategorii z UWM zdawało 137 osób i wszystkie zdały. Nasz Uniwersytet uzyskał średnią ocen 165,79 pkt. Różnica między najlepszym i najsłabszym średnim zbiorczym wynikiem w Polsce wynosi 7,61 pkt.

Kolegium dziekańskie na Wydziale Lekarskim UWM jest bardzo zadowolone z wyników osiągniętych przez studentów i absolwentów UWM.

— LEK to nie ranking uczelni i nie chodzi w nim o pozycję na liście w Polsce — wyjaśnia dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM, prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich i kształcenia. — Proszę zwrócić uwagę na to, że wszyscy od nas, którzy przystąpili do egzaminu – zdali go. To nie jest oczywiste. W całej Polsce oprócz nas są jeszcze tylko 3 takie ośrodki. Najsłabszy wynik naszego zdającego absolwenta to 138 pkt., a najlepsze ocierają się o maksimum. Chcę przez to powiedzieć, że poziom kształcenia na naszym wydziale jest wysoki i tak jest od lat. Średnia ocen UWM w każdej kategorii jest od tych najlepszych niższa tylko o kilka punktów. To pokazuje, że zdający w całym kraju są dobrze przygotowani do egzaminu i dlatego wyniki się spłaszczają - komentuje prof. Skowrońska.

Wyniki LEK-u wywołują duże emocje w środowisku studenckim i absolwentów wydziałów lekarskich nie tylko UWM. Dlaczego tak jest?

— Bo najlepsze ośrodki medyczne przy przyjmowaniu na staż rezydentów lub zatrudnianiu lekarzy jego wynik biorą pod uwagę. Dlatego wszyscy zdający starają się go nie tylko zdać, ale zdobyć na nim jak najwięcej punktów — dodaje prof. Skowrońska.

Źródło: UWM