VI Kongres Przyszłości w Olsztynie. Z troską o przyszłość, z dbałością o naturę

2022-10-17 10:35:01(ost. akt: 2022-11-03 14:35:24)
III Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości

III Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Praktycznie wszystko, czym na kolejnych Kongresach Przyszłości wywołaliśmy dyskusję, ma swoją kontynuację. Fakt, że jako wydawca Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego, inspirujemy Kongresem wiele ludzi i środowisk, cieszy i jednocześnie mobilizuje do jeszcze lepszego i skuteczniejszego działania. A najbliższy, VI Kongres Przyszłości odbędzie się już 24 listopada!
Od 2017 roku Kongres Przyszłości jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszym regionie. Kongresowe dni wypełniają wykłady, debaty, konferencje i szkolenia. Już 24 listopada w Olsztynie odbędzie się szósta edycja Kongresu Przyszłości. Wydarzenie, jak zawsze, także i tym razem stanie się miejscem spotkania ludzi biznesu, nauki, samorządowców i wszystkich, którzy chcą rozmawiać o przyszłości — ale przede wszystkim mieć realny wpływ na przyszłość Warmii i Mazur.

Mało kto wie, że przygotowania do kolejnego Kongresu zaczynają się już w czasie, kiedy trwa bieżąca edycja. Zwłaszcza w trakcie podsumowań poszczególnych paneli pojawiają się wnioski, które są na tyle ważne dla regionu, że znajdują swoje odzwierciedlenie w kolejnym Kongresie. Jako Grupa WM (wydawca Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego) od pięciu lat tworzymy historię regionu i cieszymy się, że za każdym razem dołączają do nas nowi partnerzy, nowi uczestnicy.

Potem kolejne podjęte w czasie Kongresu Przyszłości tematy zaczynają żyć własnym życiem —praktycznie wszystko, czego na Kongresach dotknęliśmy, poruszyliśmy, wywołaliśmy dyskusję, znalazło swoją kontynuację w kolejnych, osobnych debatach, konferencjach i wydarzeniach. Ta kontynuacja i fakt, że inspirujemy Kongresem Przyszłości wiele ludzi i środowisk, bardzo nas cieszą i jednocześnie mobilizują też do jeszcze lepszego i skuteczniejszego działania.
Co jeszcze ważniejsze — coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych Kongresem. I coraz aktywniej włączają się w Kongres. Z każdym rokiem jest coraz więcej zapytań od lokalnych przedsiębiorców — zarówno małych, średnich, jak i dużych — o uczestnictwo w wydarzeniu.

A jak to było w poprzednich latach?


„Człowiek”

Ideą Kongresu Przyszłości zawsze było i będzie tworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i technologią. Przed każdą edycją Kongresu stawiamy kolejne pytanie o kierunki rozwoju regionu Warmii i Mazur. Blok „Człowiek” poświęcony jest zawsze tematyce rozwoju zawodowego i osobistego. Dotychczas poruszone tematy koncentrowały się zawsze wokół budowania kompetencji zawodowych jeszcze przed wejściem na rynek pracy — a to szczególnie interesuje studentów. Ważną kwestią są także najbardziej perspektywiczne zawody i kierunki, w które warto inwestować już dziś.
Na kongresowej scenie zobaczyliśmy — i jeszcze zobaczymy — wiele znanych osób, m.in. Radka Kotarskiego, który jak nikt wie, co i dlaczego tak naprawdę kupują ludzie. Bardzo ciekawie było w czasie spotkania z Arturem Kurasińskim, który pokazał, jakie błędy popełniają na początku ci, którzy uruchamiają własne startupy.

Z troską o nasze wspólne środowisko

Blok „Natura” jest bardzo istotny dla Warmii i Mazur. Podczas każdego Kongresu nie brakuje dyskusji o ekologii i realnych rozwiązaniach dla teraźniejszości, ale i przyszłości naszego środowiska naturalnego. To w bloku „Natura” rozmawiamy zawsze o eko-miastach i różnych aspektach korzystania z energii odnawialnej w naszym województwie. Sporo miejsca poświęcamy także edukacji w kontekście europejskiego Zielonego Ładu. Także w czasie rozmów o technologii wiele miejsca poświęcamy zagadnieniom związanym z nowoczesnymi technologiami dla klimatu, środowiska i zdrowia człowieka.

Stawiamy na rozwój regionu

Już w roku 2017, w czasie pierwszej edycji Kongresu Przyszłości, stworzyliśmy przestrzeń — wspólną platformę, która dała uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy między nauką, biznesem i technologią. Ta komplementarność dziedzin pozwoliła na szeroką dyskusję i prezentację najlepszych praktyk, a także na poszukanie recepty — choćby na rozwój gospodarczy regionu. Już wtedy, wspólnie z przedsiębiorcami z naszego regionu i ekspertami z całej Polski poszukiwaliśmy odpowiedzi, w jakim kierunku powinien iść rozwój gospodarczy na Warmii i Mazurach. W czasie kolejnych Kongresów, wspólnie z samorządem województwa tworzyliśmy przestrzeń wymiany doświadczeń między biznesmenami i młodymi start-upowcami. Odpowiedź na powyższe pytanie nie była prosta: przecież skarbem regionu jest przyroda, natura — status zielonych płuc Polski zobowiązuje przecież nas wszystkich.

Bo nasza natura to z jednej strony wielki atut, ale z drugiej pewne ograniczenie. Dlatego też zarówno kwestie rozwoju gospodarczego, jak i technologicznego zawsze osadzamy w warunkach poszanowania natury, wynikających z usytuowania regionu oraz jego mocnych stron, takich jak choćby turystyka, w tym turystyka medyczna, czy rolnictwo — przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na konieczność tworzenia inteligentnych specjalizacji jako kół zamachowych napędzających gospodarkę w regionie. Obok szeroko rozumianego wzrostu gospodarczego, od pierwszej idei Kongresu Przyszłości tematyka kolejnych edycji dotykała człowieka także w kontekście kapitału ludzkiego — co także wydaje się dość oczywiste, bo Warmia i Mazury to nie tylko gospodarka, to też właśnie niemal doskonałe miejsce do życia.

Technologia? Tak — ale zielona!

Podczas III edycji Kongresu Przyszłości postawiliśmy na panele dyskusyjne oraz szkolenia. Wszystko po to, by jeszcze efektywniej pracować nad rozwiązaniami dla przyszłości naszego regionu i jego największego potencjału — natury. W czasie Kongresów zawsze szukamy idealnego połączenia nowoczesności z dbałością o środowisko. To właśnie dlatego w zakresie wzrostu gospodarczego regionu wyznaczamy sobie kolejne cele i proponujemy kolejne alternatywne źródła energii.

Nawet w procesie automatyzacji dostrzegamy jego olbrzymie znaczenie w obszarze ekologii! W końcu każdy, kto słyszy „Warmia i Mazury” — oczyma wyobraźni dostrzega natychmiast piękno naszej przyrody i wie, że to nasz największy atut. O wizji najbliższej, niesamowitej przyszłości już w czasie III Kongresu Przyszłości opowiedział Yuri Drabent, jedna z najpopularniejszych postaci polskiego marketingu, przedsiębiorca internetowy, uznawany za jednego z twórców rynku social media marketingu w Polsce, kierowca wyścigowy, skoczek spadochronowy, miłośnik sportów ekstremalnych, uczestnik wielu akcji dobroczynnych.

Konkretny wpływ

Wszystkie bloki tematyczne kolejnych Kongresów Przyszłości uzupełnia zawsze blok „Region 2030”. To miejsce, w którym spotkają się samorządowcy wszystkich szczebli z Warmii i Mazur. Swoimi przemyśleniami z perspektywy europejskiej dzielą się pochodzący z naszego regionu europosłowie. Bo taka jest główna idea Kongresu: wszyscy, którzy mają wpływ na rozwój regionu, czyli przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy — wspólnie rozmawiają i działają na jego rzecz!

Czyli — trochę na zasadzie: przeżyjmy to jeszcze raz — zapraszamy w podróż sentymentalną po ważnych tematach dotychczasowych Kongresów Przyszłości. A jednocześnie obiecujemy, że w tym roku będzie jeszcze lepiej!
Kolejny Kongres Przyszłości — już 24 listopada. Warto wyraźnie zaznaczyć tę datę w kalendarzu — i już dziś zarezerwować cały dzień!

Magdalena Maria Bukowiecka