Czas podsumowań i podziękowań. 70 lat SOSW w Olsztynie

2022-10-16 14:03:03(ost. akt: 2022-10-14 15:08:56)

Autor zdjęcia: Olsztyn.eu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Olsztynie ma już 70 lat. Jubileusz był okazją do podziękowań, podsumowań i prezentacji zmian jakie na przestrzeni dziesięcioleci zachodziły w placówce.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kształcą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i tzw. niepełnosprawnościami sprzężonymi. W strukturze ośrodka działają placówki dydaktyczne i opiekuńcze: przedszkole, szkoły podstawowe czy szkoły ponadpodstawowe, a także realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Uczniowie mogą kształcić się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i pracownik pomocniczy gastronomii. Ponadto w ofercie placówki można znaleźć również naukę zawodów takich jak kucharz, piekarz, pomocnik ślusarza czy koszykarz-plecionkarz. W przyszłym roku planowane są kolejne, nowe zawody. W ośrodku podopieczni znajdują całodobową opiekę w internacie, a całość mieści się w dwóch budynkach przy al. Piłsudskiego. Dyrektorem Ośrodka jest Marcin Raszewski.

Od tego roku szkolnego ośrodek realizuje rządowy program „Za życiem”. W ramach Wiodącego Ośrodka Koordynująco-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego realizowane są zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. To wielospecjalistyczne, kompleksowe działanie, które ma wspierać dziecko we wszystkich sferach jego rozwoju. Obejmuje diagnozę i terapię skierowaną do dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie to także wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie dziecka.

Ośrodek realizuje również mnóstwo zajęć terapeutycznych, m.in. zajęcia logopedyczne, usprawnianie ruchowe, integracja sensoryczna, metoda Montessori, biofeedback czy trening umiejętności społecznych.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie w tym roku świętuje jubileusz 70-lecia. W Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. F. Chopina w Olsztynie odbyła się uroczysta inauguracja obchodów. Spotkanie było okazją do podsumowania 70 lat działalności placówki, a także podziękowania instytucjom i osobom wspierającym Ośrodek przez dziesięciolecia działalności.

— Myślę, że to stanowiło ogromne wyzwanie i zobowiązanie żeby odpowiadać na potrzeby rodziców i dzieci które miały specjalne potrzeby edukacyjne — mówi Ewa Kaliszuk, zastępca Prezydenta Olsztyna. — Przez te lata ośrodek przeszedł wiele przeobrażeń, ale do dziś realizuje wiele zadań, m.in. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - w tej chwili opieką objętych jest 50 dzieci. A potrzeby stale rosną.

Uroczystość rozpoczęła msza, a następnie odbyła się gala, w trakcie której przyznane zostały statuetki przyjaciela ośrodka. Statuetki otrzymały trzy instytucje i organizacje.

— Podczas uroczystości chcieliśmy także pogratulować nauczycielom i pracownikom, którzy zostali uhonorowani nagrodami warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, prezydenta Olsztyna, medalem Komisji Edukacji Narodowej, ale też medalami za długoletnią służbę — opowiada Marcin Raszewski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olsztynie.

Obecnie w Ośrodku uczy się prawie 200 uczniów.
Do tego szkoła ma pod opieką około 70 dzieci mających orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które korzystają z różnych form terapii.