Wciąż można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Wypłacono już 1,3 mld zł

2022-10-12 07:11:00(ost. akt: 2022-10-11 11:19:50)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd ok. 4,4 mln świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Łączna kwota wypłaconych środków przekroczyła już 1,3 mld zł. Wnioski można składać do 30 listopada.
— Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” złożono już dla ponad 4,6 mln dzieci. To oznacza, że prawie 100 proc. uprawnionych złożyło już wniosek — mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

— W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Pieniądze te można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych — mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

— Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu "Dobry start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej — dodaje Anna Ilukiewicz

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki "Dobry start".

Źródło: ZUS