PLEBISCYT EDUKACYJNY Wojewódzki finał rozpoczęty! Głosuj na nauczycieli, dyrektorów i placówki edukacyjne

2022-09-28 21:30:50(ost. akt: 2022-12-02 11:44:06)
Plebiscyt Edukacyjny zbliża się do wielkiego finału. W czwartek, 24 listopada poznaliśmy zdobywców tytułu Nauczyciel Roku oraz Przedszkole Roku i Szkoła Roku w miastach i powiatach naszego regionu. Laureaci awansowali do wojewódzkiego finału, w którym na zwycięzców czekają główne tytuły i nagrody finansowe. Trwa także głosowanie w wojewódzkich kategoriach Dyrektor Roku, Nauczyciel Akademicki Roku i Uczelnia Roku. Zwycięzców poznamy we wtorek, 13 grudnia o godz. 20:00.
[KLIKNIJ i GŁOSUJ
w etapie wojewódzkim[/b]
Kolejna edycja największego w Polsce plebiscytu edukacyjnego rozpoczęta! Po raz kolejny zaszczytne tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym powiecie, później w województwie, a następnie w skali całego kraju. Laureatów wyłoni głosowanie, które będzie prowadzone na każdym szczeblu edukacji - od przedszkola aż po wyższą uczelnię. Nagrodzeni zostaną nie tylko nauczyciele, lecz także placówki edukacyjne i ich dyrektorzy. Podobnie jak w tym roku, plebiscyt zakończy uroczysta gala w Warszawie.

- W tegorocznej edycji plebiscytu nie zabraknie nowości - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca plebiscytu. - Uwzględniliśmy postulaty środowiska oświatowego, które trafiły do nas podczas ubiegłorocznej edycji akcji. W tym roku nagrodzimy dyrektorów placówek edukacyjnych, a także osobna kategoria będzie poświęcona szkołom językowym.

Nie zabraknie jednak dobrze znanych elementów naszej akcji. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej wojewódzkiej gali, która odbędzie się w styczniu 2023 roku. - Wszystko wskazuje na to, że tym razem pandemia nie pokrzyżuje naszych planów - dodaje Bogusław Kaczmarek. - Nie będziemy zmuszeni do organizacji gali w formule online i dzięki temu znów będzie ona pięknym spotkaniem - świętem oświaty w naszym województwie.

Wiosną przyszłego roku przyjdzie czas na wielkie podsumowanie całego plebiscytu. Na ogólnopolską galę zostaną zaproszeni laureaci w każdej kategorii z każdego województwa.


Kogo nominować do nagrody?


Celem plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz także mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Szukamy nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością, takich, którzy są dobrymi wychowawcami.

W przypadku nauczycieli przedszkola do wymienionych cech z pewnością trzeba dodać pełne ciepła i cierpliwości podejście do maluchów na początku ich oświatowej ścieżki oraz dobry kontakt z rodzicami dzieci.

Nagrodzimy także nauczycieli akademickich. W ich przypadku z pewnością warta docenienia jest umiejętność pełnego pasji i zaangażowania przekazywania wiedzy, wysoka kultura osobista i przyjazne, partnerskie podejście do studentów.

Nowa kategoria - nagrody dla dyrektorów

W odpowiedzi na sugestie zgłaszane przez środowisko oświatowe po poprzedniej edycji plebiscytu, w tym roku została dodana nowa kategoriach plebiscytu, w której zostaną nagrodzeni dyrektorzy placówek oświatowych - szkół i przedszkoli.

- To z pewnością bardzo potrzebna kategoria plebiscytu - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji. - Dotychczas nagradzaliśmy nauczycieli i szkoły czy przedszkola, w których pracują. A tymczasem w oświacie, szczególnie w dzisiejszych czasach, bardzo wiele - zarówno w pracy nauczycieli, jak i funkcjonowaniu placówki - zależy od dyrekcji. Dlatego postanowiliśmy indywidualnie, w osobnej kategorii, nagrodzić dyrektorów. Wielu z nich wyróżnia się swoimi działaniami i ich efektami. Niektórych z powodzeniem można by nazwać menedżerami edukacji.

Nagrody dla przedszkoli, szkół i uczelni

W plebiscycie zostaną także nagrodzone placówki edukacyjne - przedszkola, szkoły i uczelnie. W przypadku przedszkoli najważniejsza jest oczywiście ocena rodziców, którzy powierzają placówkom edukacyjnym swoje pociechy. Oni oceniając przedszkole, biorą pod uwagę wiele różnych czynników.

W kategorii dla szkół podstawowych i średnich chcemy nagrodzić szkoły, które zasługują na miano najbardziej przyjaznych uczniom i rodzicom. Co kryje się za tym określeniem? Chodzi o szkoły, w których kadra pedagogiczna dba o dobrą atmosferę. W plebiscycie uczniowie i ich rodzice docenią starania dyrekcji i wszystkich nauczycieli.

Uczelnie - publiczne i niepubliczne - zgłoszą do nagrody studenci, dla których poza aspektem edukacyjnym, ważne są także kwestie organizacyjne oraz jakość komunikacji i obsługi oferowana przez szkołę wyższą.

Nowa kategoria: docenimy szkoły językowe

Także w przypadku placówek oświatowych powstała nowa kategoriach w plebiscycie. Głosami naszych Czytelników zostanie wybrana najlepsza szkoła językowa w naszym województwie. A jest za co nagradzać... Wiele szkół językowych dobrze poradziło sobie w obliczu pandemii. Najpierw z powodzeniem przeniosło nauczanie do sfery online, aby wrócić do choćby częściowego nauczania stacjonarnego, gdy było to już możliwe.

- O tym, gdzie najlepiej można się nauczyć obcego języka najlepiej wiedzą ci, którzy korzystali z takiej nauki - mówi Bogusław Kaczmarek. - Dlatego to ich głosami zostanie wybrana najlepsza szkoła językowa w naszym regionie.

Plebiscyt w gazecie i w internecie


Już sama nominacja nauczyciela, dyrektora czy placówki edukacyjnej do nagrody w plebiscycie jest wyróżnieniem i powodem do dumy. Tym bardziej, że uczestników akcji będziemy regularnie prezentować w gazecie i w naszym serwisie internetowym oraz w serwisie www.naszemiasto.pl.

- W tym plebiscycie nie chodzi tylko o nagrody, o zwycięstwo i związane z nim tytuły - wyjaśnia Bogusław Kaczmarek. - Ta akcja jest płaszczyzną dla relacji między pracownikami oświaty i osobami, które z niej korzystają. Nominacje zgłaszane przez naszych Czytelników są pełne wdzięczności i sympatii dla nauczycieli. Ogrom pozytywnych emocji widać w mediach społecznościowych, gdzie plebiscyt żyje własnym życiem. Naszym dziennikarskim zadaniem jest pokazanie tej wyjątkowej roli pracowników oświaty w lokalnej społeczności.

W czasie trwania głosowania nauczycieli, dyrektorów, przedszkola, szkoły i uczelnie, na które nasi Czytelnicy będą oddawać najwięcej głosów, będziemy prezentować w gazecie, w naszym serwisie, a także na Facebooku. Po zakończeniu plebiscytu do całego nakładu gazety zostanie dołączony specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy zwycięzców w każdej kategorii plebiscytu.

Kategorie i etapy plebiscytu


Listę nauczycieli, dyrektorów i placówek edukacyjnych nominowanych do nagród opublikujemy we wtorek, 18 października. Tego dnia rozpocznie się głosowanie.

Nagrody dla nauczycieli zostaną przyznane w pięciu kategoriach. Laureaci wśród nauczycieli przedszkola, klas 0-III i klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz tych, którzy uczą młodzież w szkołach ponadpodstawowych, zostaną najpierw wybrani osobno w miastach i powiatach naszego województwa. Później wojewódzki finał plebiscytu wyłoni najlepszych w naszym regionie.

Podobnie będzie z nagrodami w kategoriach Przedszkole Roku i Szkoła Roku. Najpierw zostaną one przyznane osobno w miastach i powiatach, a później laureaci awansują do wojewódzkiego finału.

Głosowanie na nauczycieli akademickich, dyrektorów placówek oświatowych, szkoły językowe oraz wyższe uczelnie będzie prowadzone w jednym etapie, w skali całego województwa.

Laureaci z naszego województwa w każdej kategorii plebiscytu awansują do ogólnopolskiego finału, w którym zostaną przyznane główne nagrody i tytuły Nauczyciel Roku Polski, Dyrektor Placówki Edukacyjnej Roku Polski, Przedszkole Roku Polski, Szkoła Roku Polski,Szkoła Językowa Roku Polski oraz Uczelnia Roku Polski. Uroczyste wręczenie statuetek i głównych nagród finansowych odbędzie się wiosną 2023 roku podczas uroczystej wielkiej gali w Warszawie.

Wojewódzka gala plebiscytu


Wcześniej wszyscy laureaci w każdej kategorii, z każdego miasta i powiatu, zostaną zaproszeni na wojewódzką galę plebiscytu, podczas której odbiorą medale i nagrody.

Na zwycięzców czekają nagrody


Nagrody dla nauczycieli

Nauczyciele przedszkola, klas 0-III, IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Nauczyciela Roku w mieście lub powiecie
dyplom i medal wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu

Obrazek w tresci

zaproszenie na wojewódzką galę plebiscytu
awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Nauczyciele przedszkola, klas 0-III, IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w wojewódzkim etapie głosowania zdobędą najwięcej głosów, a także zwycięzca w wojewódzkiej kategorii Nauczyciel Akademicki otrzymają:

tytuł Nauczyciela Roku 2022 w naszym województwie w danej kategorii plebiscytu
zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu
statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych

Obrazek w tresci

Nauczyciele przedszkola, klas 0-III, IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu w każdej kategorii zajmą drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce, a także nauczyciele akademiccy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych

Nauczyciele, którzy w ogólnopolskim finale plebiscytu, w każdej kategorii zdobędą najwięcej głosów, otrzymają główne nagrody:

tytuł Nauczyciela Roku Polski 2022 w danej kategorii plebiscytu
dyplom i statuetkę wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu
dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych

Obrazek w tresci

Nagrody w kategorii Dyrektor Placówki Edukacyjnej


Dyrektor lub menedżer placówki edukacyjnej, który zdobędzie najwięcej głosów w wojewódzkiej kategorii plebiscytu, otrzyma:

tytuł Menedżera Edukacji Roku 2022 w naszym województwie
zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu
statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych

Obrazek w tresci

Dyrektorzy lub menedżerowie placówek edukacyjnych, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
prezentacje w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych

Dyrektor lub menedżer placówki edukacyjnej, który zdobędzie najwięcej głosów w ogólnopolskim finale plebiscytu, otrzyma główną nagrodę:

tytuł Menedżera Edukacji Roku Polski 2022
dyplom i statuetkę wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu
dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5000 złotych

Obrazek w tresci

Nagrody w kategorii Przedszkole Roku


Przedszkola, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Przedszkole Roku w mieście lub powiecie
dyplom przygotowany do ekspozycji wręczany podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
zaproszenie dla reprezentanta przedszkola na wojewódzką galę plebiscytu
awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu
voucher na promocję przedszkola na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 3000 zł

Obrazek w tresci

Przedszkole, które w wojewódzkim etapie głosowania zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Przedszkola Roku w naszym województwie
zaproszenie dla reprezentanta przedszkola na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie
statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 2000 złotych

Obrazek w tresci

Przedszkola, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
vouchery na sprzęt RTV lub AGD o wartości 1000 złotych

Przedszkole, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Przedszkola Roku Polski 2022
dyplom i statuetkę wręczane na scenie ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warszawie
dodatkową nagrodę - voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 5000 złotych

Obrazek w tresci

Nagrody w kategorii Szkoła Roku


Szkoły, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Szkoła Roku w mieście lub powiecie
dyplom przygotowany do ekspozycji wręczany podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
zaproszenie dla reprezentanta szkoły na wojewódzką galę plebiscytu
awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu
voucher na promocję szkoły na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 3000 zł

Obrazek w tresci

Szkoła, która w wojewódzkim etapie głosowania zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Szkoła Roku 2022 w naszym województwie
zaproszenie dla reprezentanta szkoły na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie
statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 2000 złotych

Obrazek w tresci

Szkoły, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
vouchery na sprzęt RTV lub AGD o wartości 1000 złotych

Szkoła, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Szkoła Roku Polski 2022
dyplom i statuetkę wręczane na scenie ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warszawie
dodatkową nagrodę - voucher na sprzęt RTV lub AGD o wartości 5000 złotych

Obrazek w tresci

Nagrody w kategorii Szkoła Językowa Roku


Szkoła językowa, która w wojewódzkiej kategorii plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Szkoły Językowej Roku w naszym województwie
zaproszenie dla reprezentanta szkoły na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie
statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
nagrodę - voucher na promocję uczelni na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 5000 zł

Obrazek w tresci

zkoły językowe, które w wojewódzkiej kategorii plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
prezentacje w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
nagrody - vouchery na promocję szkoły na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 3000 zł

Szkoła Językowa, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Szkoła Językowa Roku Polski 2022
dyplom i statuetkę wręczane na scenie ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warszawie
dodatkową nagrodę - voucher na promocję szkoły na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 10 000 zł

Obrazek w tresci

Nagrody w kategorii Uczelnia roku


Szkoła wyższa, która w wojewódzkiej kategorii plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Uczelnia Roku 2022
zaproszenie dla reprezentanta uczelni na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie
statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
nagrodę - voucher na promocję uczelni na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 5000 zł

Obrazek w tresci

Szkoły wyższe, które w wojewódzkiej kategorii plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu
prezentacje w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu
nagrody - vouchery na promocję uczelni na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 3000 zł

Uczelnia, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Uczelnia Roku Polski 2022
dyplom i statuetkę wręczane na scenie ogólnopolskiej gali plebiscytu w Warszawie
dodatkową nagrodę - voucher na promocję uczelni na łamach naszej gazety i serwisu lub na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl o wartości 10 000 zł

Obrazek w tresci

Informacji o akcji udziela:
Agnieszka Grzelka
tel. 502 499 776
(pn-pt w godz. 9-15)
e-mail: agnieszka.grzelka@polskapress.pl