UWM znaczy zrównoważony rozwój

2022-09-28 15:30:11(ost. akt: 2022-09-28 15:56:08)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: UWM w Olsztynie

— Chcemy kontynuować to, co udało nam się wypracować w trakcie realizacji programu Green University, ale dziś stawiamy sobie jeszcze większe wyzwania motywowane troską i o środowisko, i o nasz dobrostan — prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to zieleń - nie tylko w kontekście pięknie położonego campusu, ale przede wszystkim z powodu dbałości o nasze środowisko naturalne i stałego zaangażowania we wszelkie proekologiczne inicjatywy. Nic zatem dziwnego, że kolejny raz UWM włączył się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, który trwał do 20 do 26 września.

W jego ramach uczelniane Centrum Badań i Projektów przeprowadziło szkolenie dla przedsiębiorców z ekologicznego projektowania opakowań, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych zorganizowało zajęcia edukacyjne pod hasłem „Ekologia wśród młodzieży”. Także w tym czasie uczelnia opublikowała swoją Agendę Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r., a nawet właśnie z tej okazji przygotowała specjalne wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”.

Obrazek w tresci

Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development: Idea rozwoju społeczno-ekonomicznego zakładająca taki rozwój, który zaspokajając potrzeby współczesnych społeczeństw, nie będzie jednocześnie ograniczał możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Zakłada równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Pojęcie to po raz pierwszy zdefiniowane zostało w 1987 r. w raporcie Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju pn. Nasza wspólna przyszłość. Koncepcję zrównoważonego rozwoju precyzują 2 dokumenty przyjęte w 1992 na Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój w Rio de Janeiro — Deklaracja w sprawie Środowiska i Rozwoju oraz Agenda 21 (Konferencja Szczyt Ziemi). Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to akcja odbywająca się na skalę europejską, mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie tzw. Agendy 2030. Inicjatywa Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju jest skierowania do uczniów, studentów, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, dla których ważne są kwestie zrównoważonego rozwoju.

Obrazek w tresci

Po co?
UWM od wielu lat konsekwentnie działa na rzecz ochrony tego, co stanowi jego siłę i jeden z największych skarbów. Campus akademicki, nie bez powodu uważany za najpiękniejszy w Polsce, jest oczkiem w głowie społeczności UWM. To przede wszystkim z myślą o nim powstała strategia Green University. Zarówno władze uczelni, pracownicy, ale też sami studenci — wszyscy mają świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczelni jako jednostce badawczej. Stąd wśród wielu zadań uczelni na jednej z czołowych pozycji znajdziemy potrzebę kształcenia odpowiedzialnych społecznie studentów, którzy rozumieją wyzwania przyszłości. I już są efekty. Także z prowadzonych na UWM badań naukowych powstają innowacje, patenty i opracowania rozwiązań związanych z zieloną energią. Proekologiczne obszary są stale wzmacniane w ofercie dydaktycznej, dzięki czemu absolwenci opuszczają mury UWM z wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju, zdolni otoczyć troską nie tylko środowisko, ale i społeczeństwo.

Obrazek w tresci

Zrównoważony rozwój to także rozwój całej wspólnoty akademickiej, w której każdy ma możliwość wybierać dla siebie najlepszą z możliwych ścieżek. Oczywiście — przeszkody nie mogą stanowić żadnego ograniczenia, które swoje podłoże mają w stereotypach czy uprzedzeniach. Rzecznik UWM ds. Równości Szans to jeden z gwarantów tego, że na tej uczelni, w chwili poczucia zagrożenia swojego prawa do rozwoju — każdy może znaleźć wsparcie.

Zadania
1 września 2021 r. powołano uniwersytecki Zespół ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju Green Team. Do jego zadań należy m.in. diagnozowanie wyzwań, potrzeb i potencjału Uniwersytetu w realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju oraz inicjowanie i koordynowanie rozwiązań z zakresu Zrównoważonego Rozwoju na terenie Uniwersytetu. Zespół stara się też, by jak największa cześć społeczności uczelni włączała się w realizację celów Zrównoważonego Rozwoju, ale też kreuje rozwiązania umożliwiające międzywydziałowe kształcenie w zakresie zasad i metodyk projektowania Zrównoważonego Rozwoju. UWM tak jak na wielu innych polach — także w dla osiągania celów Zrównoważonego Rozwoju i dla wzajemnego wsparcia współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni, prowadzi dialog i wymienia doświadczenia oraz dobre praktyki z uczelniami w Polsce i za granicą, proponuje działania edukacyjne, które dają szansę na zwiększenie świadomości wśród studentów, pracowników Uniwersytetu oraz mieszkańców regionu w zakresie Zrównoważonego Rozwoju.

Obrazek w tresci

— Przyłączyliśmy się do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, bo chcemy, żeby UWM był green, jak najbardziej przyjazny środowisku, stąd działania w tej kwestii. Chcemy edukować młodszych i starszych. Widać, że zainteresowanie przedsiębiorców tym, jak ekologicznie projektować opakowania produktów, jest coraz większe. Trzeba dostosować się do zmieniającego się świata i do potrzeb klientów, a ponadto coraz częściej te kwestie reguluje po prostu prawo — mówi Agnieszka Domańska, kierowniczka projektu, zapewnia, że UWM bardzo poważnie podchodzi do idei Green University.

Motto
— Jakiś czas temu usłyszałem zdanie, które wydaje mi się doskonałym mottem dla naszych codziennych decyzji i wyzwań, także w kontekście naszych działań na rzecz środowiska i natury: „Zrównoważony rozwój to taki, który nie odbywa się kosztem kolejnych pokoleń”. Dlatego chcemy, by na Uniwersytecie powstawały innowacyjne rozwiązania, które następnie będziemy testować i oferować do zastosowania, w trosce o jakość środowiska i życia, w harmonii z przyrodą, w trosce o losy naszej planety oraz o naszą wspólną przyszłość — mówi prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

mmb