Giżycko stawia na nowy szpital i seniorów

2022-09-25 08:26:38(ost. akt: 2022-09-23 15:06:28)
List intencyjny podpisali szefowie samorządów: miasta Giżycka, gminy Giżycko, gminy Wydminy i prezes Giżyckiej Ochrony Zdrowia

List intencyjny podpisali szefowie samorządów: miasta Giżycka, gminy Giżycko, gminy Wydminy i prezes Giżyckiej Ochrony Zdrowia

Autor zdjęcia: Katarzyna Tomaszewicz

Rozbudowa szpitala według współczesnych standardów, przeniesienie tam wszystkich oddziałów zabiegowych, uruchomienie centrum opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi, rozwinięcie usług pozamedycznych – tak w skrócie ma wyglądać przyszłość giżyckiego szpitala.
— Prace nad koncepcją budowy nowego szpitala w Giżycku trwały około 10 miesięcy. W tym czasie analizowaliśmy, zbieraliśmy doświadczenia innych, patrzyliśmy na realia — mówił burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz podczas spotkania w Urzędzie Miejskim, gdzie przedstawiono założenia projektu rozwoju szpitala.

Przed szczegółową prezentacją podpisano list intencyjny. Podpisy na nim złożyli: Wojciech Karol Iwaszkiewicz – burmistrz Giżycka, Marek Jasudowicz – wójt Gminy Giżycko, Radosław Król – wójt Gminy Wydminy oraz Andrzej Bujnowski – prezes Giżyckiej Ochrony Zdrowia sp. z o.o. Strony deklarują zamiar współpracy w ramach „Zintegrowanego Systemu Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Mazur Południowych”. Podstawowym zadaniem systemu ma być realizacja działań w obszarach organizacji i wdrażania rozwiązań służących zabezpieczeniu zdrowotnemu i opieki dla seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin, poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej w Giżycku. Ze strony miasta Giżycka projekt będzie koordynowała dr Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.

Przypomnijmy, że na początku września samorządy Giżycka i Powiatu Szczycieńskiego zawarły porozumienie o współpracy pomiędzy giżyckim szpitalem miejskim a szpitalem powiatowym w Szczytnie przy realizacji projektu dotyczącego pomocy medycznej i opiekuńczej dla seniorów.

— To ważny krok do otwarcia nowej historii naszego szpitala. Zawarliśmy ważne porozumienie w celu współpracy w rozwoju jakości usług medycznych, społecznych i opiekuńczych na rzecz seniorów, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych — informował burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz. — Zamierzamy szpital miejski w Giżycku rozbudować, zmodernizować i oczywiście zapewnić mu stałe i nowe dochody.

W wyniku współpracy samorządów będą funkcjonowały dwa Regionalne Centra Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej – w Szczytnie i Giżycku.
Ze szczegółami w nowe plany rozwoju giżyckiego szpitala wprowadził zebranych Jarosław Wołosiński, dyrektor generalny AMTS Polska, podmiotu, który będzie zajmował się wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań.

— Główną osią rozwoju ekonomicznego szpitala ma być senioralność — twierdzi dyrektor Wołosiński. — Ma to być realizowane właśnie poprzez Regionalne Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej.

A główne założenia to: rozbudowa budynku szpitala według współczesnych norm i standardów (na bazie istniejącego SOR-u), przeniesienie tam wszystkich oddziałów zabiegowych, uruchomienie w starej części budynku opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz przeniesienie tam administracji, organizacja poradni w budynku po administracji przy ul. Kościuszki, budowa oddziału chorób zakaźnych, stworzenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej, działalność pozamedyczna zapewniająca szpitalowi stałe dochody (żywienie, sprzątanie, pralnia).

— Tak duży zakres działalności gwarantuje w przyszłości względną stabilność finansową szpitala — twierdzi burmistrz Giżycka.

Partnerem wspierającym projekt jest Powiat Giżycki, którego starosta, Mirosław Dariusz Drzażdżewski, był m.in. inicjatorem spotkań i współpracy samorządów w sprawie nowych założeń funkcjonowania szpitala.

KT