Komu Naukowy Grant Rektora UWM?

2022-09-14 15:42:24(ost. akt: 2022-09-14 15:54:58)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: archiwum UWM

Na UWM-ie kolejna nowość: właśnie startuje Naukowy Grant Rektora. - To jedna z form wsparcia, którego uczelnia udziela głównie młodym pracownikom naukowym. Warunkiem jest uzyskany już tytuł doktora i przygotowania do habilitacji - mówi prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. polityki naukowej i badań.
- Co młodzi naukowcy mogą wraz z otrzymanym Grantem zyskać?
- Na dziś jeszcze do końca nie zdecydowaliśmy, jak duża będzie pula finansowa Grantu, choć już wiadomo, że będzie to przynajmniej pół miliona złotych. Jednak dopiero po zapoznaniu się i weryfikacji wszystkich wniosków zyskamy wiedzę, ile z nich spełnia wymogi formalne. Potem potrzebna będzie ocena komisji.

Obrazek w tresci

Zakładamy zatem sytuację, że na tej końcowej liście rankingowej parę projektów może uzyskać dokładnie tę samą liczbę punktów. W tej sytuacji chcielibyśmy, by wszyscy nasi młodzi naukowcy mogli zyskać na swoje badania jak najwięcej - żeby tak po ludzku byli po prostu usatysfakcjonowani i zmotywowani. A w tej sytuacji wspomnianą kwotę pół miliona możemy przekroczyć. Oczywiście, wiele zależy także od możliwości finansowych uczelni. Generalnie chcemy po prostu wspierać naszych zdolnych pracowników i pomagać im w ich pracy naukowej.

Obrazek w tresci

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. polityki naukowej i badań

- To pierwsza edycja konkursu na Naukowy Grant Rektora. Skąd pomysł na takie wsparcie pracowników naukowych UWM?
- Naszym celem jest zwiększenie wśród pracowników naukowych zainteresowania ubieganiem się o zewnętrzne środki na finansowanie swoich badań naukowych. Bardzo często realizacja projektu wymaga przeprowadzenia badań wstępnych, bo to one mają wskazać celowość realizacji całego projektu. Dodatkowo projekty z przeprowadzonymi badaniami wstępnymi mają większą szansę na finansowanie ze źródeł zewnętrznych - a przy okazji także na większy budżet. Większa skuteczność pozyskiwania zewnętrznych funduszy na realizację badań, zwłaszcza tych eksperymentalnych, innowacyjnych - to był nasz główny cel, by zacząć Naukowy Grant Rektora przyznawać.

Magdalena Maria Bukowiecka

O Naukowy Grant Rektora może ubiegać się osoba, która na dzień składania wniosku spełnia łącznie następujące warunki:
- jest zatrudniona w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, dla których UWM w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy,
- posiada stopień naukowy doktora i jeszcze nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego,
- złożyła oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, która poddana była ewaluacji jakości działalności naukowej lub jest planowana do ewaluacji zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w UWM w Olsztynie,
- posiada bardzo dobry dorobek naukowy i/lub artystyczny uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat, który jest afiliowany UWM w Olsztynie,
- aktualnie nie realizuje projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.
Nabór wniosków trwa od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r. Formularz wniosku znajduje się w „Panelu pracownika”.

Przy okazji warto wspomnieć, że od kilku już lat studenci i koła naukowe UWM mogą ubiegać się o Studencki Grant Rektora. To specjalny program wspierający najciekawsze i najambitniejsze projekty młodych naukowców. W ramach Grantu Studenckiego sfinansowane mogą zostać m.in. prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe.

Obrazek w tresci