Olsztyn leży na Warmii: gwara warmińska wehikułem zagubionej tożsamości

2022-09-16 08:33:17(ost. akt: 2022-09-15 15:02:06)

Autor zdjęcia: materiały prasowe

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza na wyprawę śladem naszych wspólnych korzeni. „Olsztyn leży na Warmii: gwara warmińska wehikułem zagubionej tożsamości” to kompleksowy projekt, stworzony na styku etnografii, antropologii, sztuk wizualnych i muzyki tradycyjnej. Projekt, który udowodni, że gwara warmińska nadal może stanowić fascynujące źródło twórczych inspiracji, a podana w atrakcyjnej, dostosowanej do współczesnej wrażliwości formie, staje się fantastycznym nośnikiem naszego kulturowego dziedzictwa.
Projekt ma na celu ukazanie wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO gwary warmińskiej jako źródła twórczych inspiracji dla lokalnych artystów, ale przede wszystkim jako międzypokoleniowego nośnika kulturowego dziedzictwa regionu, przyczyniającego się do budowy i wzmocnienia indywidualnej oraz społecznej integracji i tożsamości kulturowej, stając się niejako odpowiedzią na potrzeby współczesnych mieszkańców historycznej Warmii, którzy ze względu na trudne dzieje regionu, nie czują się kulturowo „zakorzenieni” w miejscu swego urodzenia i wciąż redefiniują własną tożsamość i przynależność społeczną.

Głównym celem projektu jest popularyzacja gwary warmińskiej w formie atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy kultury, transmisja wartości oraz dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń Warmiaków, dostosowana do dzisiejszej wrażliwości i umożliwiająca współczesnym mieszkańcom Warmii tożsamościowe, kulturowe i społeczne „zakorzenianie się” w regionie, który mimo, że stanowi ich miejsce zamieszkania, a nawet urodzenia, ze względów historycznych i politycznych często jest dla nich „terra incognita”.

17 września w Zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały o godz. 17:30 zodbędzie się oryginalny koncert zespołu SPLOTY (Ania Broda, Małgorzata Makowska, Mary Rumi), bazujący na melodiach, tańcach i piosenkach tradycyjnych. Koncertowi będzie towarzyszyła wielkoformatowa mobilna instalacja artystyczna „Legendy warmińskie” autorstwa Jarosława Gacha, Marcina Wakara i Edwarda Cyfusa, której otwarcie nastąpi nieco wcześniej, bo już o godz. 17:00.

Do 6 października trwa intensywny kurs gwary warmińskiej dla początkujących, który prowadzą mistrzowie warnijskiej godki Edward Cyfus i Łukasz Ruch.

Projekt „Olsztyn leży na Warmii: gwara warmińska wehikułem zagubionej tożsamości” pozwoli współczesnym mieszkańcom Warmii na silniejsze zakorzenienie się we własnym regionie, stymulując ich tożsamościowe, kulturowe i społeczne „zakorzenianie się” w lokalnym środowisku. Propagując postawy oparte na szacunku dla tradycji, odrębności i odmienności kulturowej, chodzi o to by wywołać refleksję nad naszym wspólnym dziedzictwem i ocalić gwarę warmińską od zapomnienia.

Warnijoki, pogodowam po naszamu!

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a wystawa będzie dostępna do 2 października.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.