Dobra sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

2022-09-13 11:24:27(ost. akt: 2022-09-14 14:56:57)

Autor zdjęcia: Materiały prasowe ZUS

Poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek i ich pochodnych w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 84,6 proc. Tak wynika z raportu ZUS na temat kondycji finansowej funduszu w pierwszej połowie 2022 roku.
W drugim kwartale 2022 r. gospodarka zaczęła odczuwać negatywne skutki napiętej sytuacji geopolitycznej na świecie. Oznak słabości nie było widać na rynku pracy. W pierwszym półroczu fundusz wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrósł o 15,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Na osiągnięty wzrost miały wpływ dwa parametry – rosnące zatrudnienie oraz wynagrodzenia, których tempo wzrostu przekraczało podwyżki cen. Przeciętne zatrudnienie wzrosło o 2,3 proc. rok do roku, natomiast przeciętne wynagrodzenie – o 12,7 proc. rok do roku.

Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), o czym świadczy osiągnięty poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Parametr ten pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. W pierwszym półroczu 2022 r. jego wartość wyniosła 84,6 proc.

— W drugim kwartale tego roku zanotowaliśmy historyczne wyniki, jeśli chodzi o pokrycie wydatków FUS ze składek. Pokrycie wyniosło 86,4 proc., a łącznie za pierwsze półrocze 84,6 proc. Stale przyglądamy się danym i na bieżąco będziemy o tym informować opinię publiczną. Dane Zakładu na koniec lipca wskazują na to, że liczba płatników składek i ubezpieczonych, w tym cudzoziemców, cały czas rośnie, a także jest znacznie wyższa niż przed wybuchem epidemii. W lipcu mieliśmy 2,63 mln płatników składek, czyli o 146 tys. więcej niż w lutym 2020 r. Z kolei osób ubezpieczonych było w lipcu 15,85 mln. Oznacza to wzrost w stosunku do lutego 2020 r. o 368 tys. osób. Cieszą także dane dotyczące cudzoziemców objętych ubezpieczeniem emerytalnym. W lipcu było ich 1,02 mln, czyli więcej o 355 tys. osób w porównaniu do lutego 2020 r. — komentuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

— Z raportu wynika, że największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu za styczeń–czerwiec tego roku wyniosła 130,1 mld zł i była o 12,9 proc. wyższa od kwoty w analogicznym okresie 2021 r. Wpływy składek wyniosły 126,2 mld zł i były o 13,2 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2021 r. — informuje Anna Ilukiewicz, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.