Jak idą prace związane z rozbudową linii tramwajowej w Olsztynie?

2022-09-06 14:29:04(ost. akt: 2022-09-07 13:01:17)

Autor zdjęcia: Olsztyn.eu

Ponad rok temu została podpisana umowa z wykonawcą II linii tramwajowej w Olsztynie. Inwestycja ma zostać zakończona w październiku przyszłego roku. Na jakim etapie są prace?
Roboty trwają na całej długości przygotowywanego torowiska. Jedną z największych zmian w organizacji ruchu wprowadzoną w związku z rozbudową linii tramwajowej było zamknięcie skrzyżowania Kościuszki-Piłsudskiego.

— Na początku wykonaliśmy roboty rozbiórkowe: nawierzchnie bitumiczne wraz z podbudową szyn, płyt torowiska, nawierzchnie chodników i krawężników — mówi przedstawiciel konsorcjum firm Polimex-Mostostal, wykonawcy kontraktu, Marek Dębski. — Następnie wykonaliśmy prace z branży kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Niestety, gdy rozpoczęliśmy prace związane z kanalizacją deszczową trafiliśmy na problemy związane z występującymi licznymi kolizjami z istniejącą infrastrukturą podziemną. Na szczęście mamy już gotowe nowe rozwiązania projektowe i możemy kontynuować prace.

Gdy wykonawca zakończy prace podziemne przejdzie do wykonania podbudów, płyty torowiska wraz z torem, montażu rozjazdów, wykonania elementów ulic oraz nawierzchni chodników. Ten etap może potrwać do listopada. Jeśli jednak wykonawca będzie miał problemy z dostępnością materiałów budowlanych, wówczas będzie musiał poczekać do wiosny.

Zgodnie z deklaracjami wykonawcy codziennie przy budowie II linii tramwajowej pracuje ok. 200-230 osób, wraz z nadzorem i pracownikami administracyjnymi.

— Realizacja robót w mieście jest bardzo wymagająca, ponieważ musimy jednocześnie udostępniać tereny budowy dla uczestników ruchu i do tych organizacji dostosować nasze prace — tłumaczy przedstawiciel wykonawcy. — Jednocześnie często borykamy się z występowaniem kolizji. To, co widzimy na mapach różni się od tego, co zastajemy pod ziemią. To często spotykane zjawisko, bo część sieci była budowana dziesiątki lat temu.

Realizacja prac na poszczególnych odcinkach:

ul. Piłsudskiego od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego
Wykonawca wzmocnił podłoże, ułożył krawężniki i wykonał podbudowę pod jezdnię, po stronie prawej oraz rozpoczął wykonanie zbrojenia i usadowienie szyn w linii torowiska.

ul. Piłsudskiego od ul. Głowackiego do ul. Grotha
Wykonawca wzmocnił podłoże, ułożył krawężniki i wykonał podbudowę pod lewą i prawą jezdnię. Ponadto rozpoczął wykonanie zbrojenia oraz usadowienie szyn w zakresie torowiska od ul. Głowackiego do ul. Kościńskiego

ul. Piłsudskiego od ul. Grotha do ul Obiegowej
Wykonawca wzmocnił podłoże pod drogę i torowisko.

ul. Piłsudskiego od ul Obiegowej do Urzędu Skarbowego
Wykonawca wzmocnił podłoże, ułożył krawężniki i wykonał podbudowę pod obie jezdnie. Rozpoczął wykonanie zbrojenia oraz usadowienie szyn w zakresie torowiska.

ul. Piłsudskiego od Urzędu Skarbowego do ul. Dworcowej
Na tym fragmencie wykonawca układa kanalizacją deszczową i sanitarną i prowadzi prace przygotowawcze pod wzmocnienie podłoża.

ul. Piłsudskiego od ul. Dworcowej do ul. Leonharda
W tym miejscu trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej.

ul. Wyszyńskiego od ul Piłsudskiego do ul. Żołnierskiej
Trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową ciągu pieszego.

ul Wyszyńskiego od ul Żołnierskiej do ul. Pstrowskiego
Wykonawca zakończył prace związane z wzmocnieniem torowiska. Teraz trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wodociągowej oraz teletechnicznej.

ul. Synów Pułku od ul. Pstrowskiego do ul. Krasickiego
Wykonawca zakończył prace związane z wzmocnieniem podłoża pod nową konstrukcję jezdni oraz torowiska. Trwają prace związane z budową estakady oraz budową teletechniki i ciepłociągu.

ulica Wilczyńskiego
Wykonawca zakończył budowę fundamentów pod słupy trakcyjne i kable zasilające. Trwają prace związane z budową konstrukcji torowisk i nawierzchni drogowych, sieci deszczowych, ciepłociągów, gazociągów i wodociągów.

ul. Krasickiego na odcinku od ulicy Wilczyńskiego do ulicy Wańkowicza
Wykonawca jest na etapie budowy kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wilczyńskiego do ul. Wańkowicza, przebudował także większość sieci podziemnych takich jak ciepłociągi, gazociągi, wodociąg oraz magistralę wodną na odcinku od ulicy Wilczyńskiego do ulicy Benigka.


Teraz największym wyzwaniem logistycznym dla wykonawcy jest przepięcie istniejącej linii wysokiego napięcia przy budowie dziewięcioprzęsłowej estakady łączącej ul. Krasickiego z ul. Synów Pułku.

— Będzie to związane z koordynacją wyłączenia napięcia w istniejącej linii, zamknięcia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Synów pułku i Krasickiego oraz zdjęcie istniejących kabli — wyjaśnia Dębski. Z uwagi na planowane dostawy materiałów główne prace w tym rejonie planujemy na przełom października i listopada.