Wrześniowe dyżury telefoniczne z ekspertami Oddziału ZUS w Olsztynie

2022-09-03 08:11:00(ost. akt: 2022-09-02 15:46:39)
ZUS

ZUS

Autor zdjęcia: EG

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych. Tematyka dyżurów będzie różnorodna. W dniach 7, 21, 22 i 23 września dyżury będą poświęcone osobom z niepełnosprawnościami.
Od września w olsztyńskim oddziale ZUS rozpoczną się dyżury telefoniczne z ekspertami. Tematyka rozmów będzie różnorodna, niektóre z nich będą poświęcone również osobom z niepełnosprawnościami.

5.09.2022, w godz. 9.00-11.00, pod numerem telefonu 89 624 76 41. Tematem dyżuru będą „Zasady ustalania kapitału początkowego”

5.09.2022, w godz. 8.00-10.00, pod numerem telefonu 89 762 08 22 wew. 142. Tematem dyżuru będzie „Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów tzw. 14 emerytura”

7.09.2022, w godz. 8.00-9.00, pod numerem telefonu 87 615 01 02. Tematem dyżuru będą „Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy”

7.09.2022, w godz. 9.00-11.00, pod numerem telefonu 87 629 12 32. Tematem dyżuru będą „Świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

8.09.2022, w godz. 9.00-11.00, pod numerem telefonu 89 624 76 43. Tematem dyżuru będą „Program dobry start 300+”

20.09.2022, w godz. 10.00-12.00, pod numerem telefonu 89 521 21 88. Tematem dyżuru będą „Projekty edukacyjne ZUS”

21.09.2022, w godz.9.00-11.00, pod numerem telefonu 89 624 76 41. Tematem dyżuru będzie „Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS”

22.09.2022, w godz.9.00-11.00, pod numerem telefonu 87 428 71 97 wew. 115. Tematem dyżuru będą „Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS”

23.09.2022, w godz.9.00-11.00, pod numerem telefonu 87 629 12 32. Tematem dyżuru będzie „Rozpoczęcie działalności gospodarczej - obowiązki wobec ZUS”

27.09.2022, w godz. 9.00-11.00, pod numerem telefonu 89 624 76 41. Tematem dyżuru będzie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza zainteresowane osoby do kontaktu z naszymi ekspertami. Wszystkie informacje odnośnie dyżurów są zamieszczone na stronie internetowej https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium.
Osoby chętne do skorzystania z porad ekspertów zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji w zakładce szkolenia i wydarzenia.