Co po dyplomie? Kolejny dyplom - na UWM

2022-08-31 16:39:40(ost. akt: 2022-09-01 11:48:25)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Janusz Pająk

Konkurencyjność to dziś na rynku pracy wielka zaleta. A właśnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje bardzo szeroki zakres kształcenia podyplomowego. I - co ważniejsze - oferta studiów podyplomowych dostosowana jest do wymagań rynku pracy.
Chciałoby się powiedzieć nawet - oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dostosowana jest do nawet najbardziej wyśrubowanych wymagań rynku pracy, bo też i spełnia ona najwyższe europejskie standardy. Zwłaszcza że zajęcia z oferty UWM na wszystkich kierunkach podyplomowych prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra samej uczelni, ale także specjaliści i praktycy spoza Uniwersytetu.

Dodatkową zachętą z pewnością będzie też fakt, że na niektórych kierunkach istnieje możliwość dofinansowania kształcenia. A to już naprawdę wielka motywacja do poszerzania wiedzy lub zdobywania zupełnie nowych kwalifikacji, a razem z nimi - nowych możliwości.
A zatem — już dziś warto sprawdzić ofertę, bo gwarantuję: tu każdy znajdzie coś dla siebie!

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UWM:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
­ Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
­ Ichtiologia i akwakultura

Wydział Geoinżynierii
­ Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji
­ Wycena nieruchomości

Wydział Humanistyczny
­ Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
­ Ekonomika gospodarstwa rolnego (Studia podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
­ Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb (możliwość dofinansowania)
­ Hortiterapia
­ Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska
­ Integrowana produkcja i ochrona roślin (możliwość dofinansowania)
­ Odnawialne źródła energii (możliwość dofinansowania)
­ Produkcja rolnicza i ogrodnicza
­ Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu
­ Rolnictwo ekologiczne
­ Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Wydział Matematyki i Informatyki
­ Data science w praktyce (możliwość dofinansowania)
­ Data science w Python (studia online) (możliwość dofinansowania)
­ Informatyka dla nauczycieli
­ Informatyka (studia doskonalące)
­ Matematyka (możliwość dofinansowania)
­ Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie
­ Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych (studia online) (możliwość dofinansowania)
­ Zaawansowane technologie informatyczne (możliwość dofinansowania)

Wydział Nauk Ekonomicznych
­ Audyt i kontrola wewnętrzna (patronat instytutu audytorów wewnętrznych IIA Polska)
­ Coaching menedżerski
­ Ekonomia – rachunkowość budżetowa
­ Ubezpieczenia społeczne
­ Menedżer jakości
­ Rachunkowość
­ Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
­ Zarządzanie i marketing w oświacie
­ Zarządzanie logistyką
­ Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Nauk Społecznych
­ Bezpieczeństwo i higiena pracy
­ Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
­ Doradztwo zawodowe i personalne
­ Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)
­ Metodyka i metodologia pracy socjalnej
­ Socjoterapia
­ Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

Wydział Nauk Technicznych
­ Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
­ Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

Wydział Nauki o Żywności
­ Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
­ Żywienie człowieka i dietetyka
­ Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim

Wydział Prawa i Administracji
­ Administracja publiczna
­ Prawo pracy
­ Prawo ubezpieczeń społecznych
­ Prawo zamówień publicznych
­ Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego

Wydział Teologii
­ Doskonalenie specjalistyczne z teologii
­ Hagiologia kulturowa

Filia UWM w Ełku
­ Administracja i zarządzanie w administracji
­ Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe
­ Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques
­ Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego
­ Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
­ Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty
­ Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
­ Zamówienia publiczne i podatki pośrednie
­ Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce