KE zatwierdziła polski plan dla Wspólnej Polityki Rolnej! Kowalczyk: To ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośrednie

2022-08-31 13:45:12(ost. akt: 2022-08-31 13:48:19)

Autor zdjęcia: wpolityce.pl

KE zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - poinformował w środę wicepremier, szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk. To ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośrednie - dodał.
KE zatwierdziła polski plan
Mamy to! Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027

— napisał w środowym wpisie na Twitterze minister Kowalczyk.


Jak poinformował wicepremier, to „ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośrednie”. Wicepremier Kowalczyk podziękował „wszystkim zaangażowanym w pracę nad Planem i konsultacje”. Podziękował także komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu.

Pod koniec stycznia tego roku unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski informował, że polski plan strategiczny mógłby być w czerwcu zatwierdzony przez Komisję Europejską. Krajowy Plan Strategiczny dla WPR jest dokumentem, który przygotowuje i konsultuje z Komisją każde państwo członkowskie. Polski projekt planu został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli w celu konsultacji.

Dokument ten jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Planu Strategicznego wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro.

Plan ma wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Plan ma sprzyjać też produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.

za zgodą wpolityce.pl
Fot. wPolityce