1 września zawyją syreny w Olsztynie. Czy jest powód do obaw?

2022-08-31 11:09:19(ost. akt: 2022-08-31 12:10:12)

Autor zdjęcia: RCB

W czwartek 1 września w całej Polsce zawyją syreny alarmowe. Czy jest powód do obaw? Ten sygnał to nie tylko informacja o zagrożeniu. Czego będzie dotyczył jutro?
Dźwięk syren alarmowych może wzbudzić u wielu osób niepokój. Nic dziwnego. Zazwyczaj ostrzeżenia w postaci wycia syren przekazywane są, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia jakichś zagrożeń. Jednak nie tylko.

— Informuję iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022 r. r. o godz. 12.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min — przekazuje Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów lub ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24 godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia. Decyzję o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

W związku z tym, że będą to ćwiczenia oraz element obchodów 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, powinniśmy zachować spokój.