"Tak" dla rewitalizacji Koszar Dragonów w Olsztynie

2022-08-26 13:18:18(ost. akt: 2022-08-26 14:26:08)
Koszary/Gietkowska

Koszary/Gietkowska

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Podczas piątkowej (26 sierpnia) sesji radni przegłosowali projekt uchwały dotyczący rewitalizacji Koszar Dragonów w Olsztynie. Koszary mają szansę odzyskać swój dawny blask.
Mieszkańcy Olsztyna wiele lat czekali na decyzję dotyczącą przyszłości słynnych Koszar Dragonów. W ratuszu nareszcie radni zaakceptowali projekt uchwały dotyczący zagospodarowania tej przestrzeni.

— Celem rewitalizacji koszar jest „ożywienie przestrzeni publicznych, wykorzystanie miastotwórczego potencjału historycznych Koszar Dragonów” — czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wielu mieszkańców Fromborka — a zwłaszcza pacjentów fromborskiego szpitala — zapamięta Danutę Galewską jako ciepłą i serdeczną osobę
Fot. Archiwum Elżbiety Topolnickiej-Niemcewicz
Wielu mieszkańców Fromborka — a zwłaszcza pacjentów fromborskiego szpitala — zapamięta Danutę Galewską jako ciepłą i serdeczną osobę

Koszary mają powierzchnię 36 hektarów. Według projektu na terenie Koszar Dragonów powstaną publiczne tereny zielone, place publiczne przeznaczone do różnych aktywności miejskich, drogi, ścieżki rowerowe oraz tereny oświaty. Część lokali będzie pełniła funkcje biznesowe, jednak w projekcie podkreślono, że prowadzona działalność nie może zakłócać spokoju i jakości życia okolicznych mieszkańców, dlatego w koszarach nie pojawią się np. warsztaty samochodowe.

— Ten projekt jest mocno osadzony społecznie. To muszą być obiekty multifunkcjonalne. Miasta nie będzie stać, żeby te tereny zagospodarować. Będziemy musieli szukać partnera prywatnego — stwierdził radny Paweł Klonowski. — Taki inwestor będzie musiał mieć w tym swój interes. Nie pokładajmy jednak wszystkich nadziei w inwestorze prywatnym. Widzę tam miejsce dla siedzib naszych instytucji kulturalnych. Funkcje mieszkaniowe, gastronomiczne, kulturalne itp. Cieszę się, że niezagospodarowane są dziedzińce. To w planie zostało ujęte jest jako tereny otwarte.

Koszary Dragonów miałyby się stać swoistym przedłużeniem Starego Miasta. Nową kulturalną, mieszkaniową i biznesową częścią Olsztyna, której poszczególne tereny byłyby przeznaczone do rekreacji.

Jednak radny Mirosław Arczak dodał, że czas do tej pory działał na niekorzyść obszaru: — Cieszy mnie to, że pamiętamy o społecznym wkładzie w Koszary Dragonów. Największych grzechem tego planu jest jednak czas. Wiele szans i możliwości tej dobrej koniunktury finansowej zaprzepaściliśmy. Cenny krajobraz terenu już został zniekształcony, z czego konsekwencjami będziemy się zmagać przez długie lata. Cztery, pięć lat temu mieliśmy możliwości, które już się nie powtórzą.

Koszary/Gietkowska
Fot. Zbigniew Woźniak
Koszary/Gietkowska

Koszary Dragonów w zasadniczej części wzniesiono w latach 1884-86 dla 10. Wschodniopruskiego Pułku Dragonów Króla Alberta Saskiego, elitarnej formacji kawaleryjskiej, która wcześniej stacjonowała w Metzu.

W 2000 roku Koszary Dragonów, które zajmują powierzchnię około 11 hektarów, zostały wpisane do rejestru zabytków. Ochroną objęto cały zespół historycznej zabudowy obejmującej łącznie 26 budynków oraz uzupełniające ją tereny zielone. Niektóre budynki wydzierżawił Bank Żywności i kościół zielonoświątkowców. Inne mają być zaadaptowane na Centralną Akademię Dekarską.