Czy szkoły w Olsztynie są gotowe na nowy rok?

2022-08-25 20:48:07(ost. akt: 2022-08-25 14:52:23)
We wrześniu uczniowie ponownie zasiądą w swoich szkolnych ławkach

We wrześniu uczniowie ponownie zasiądą w swoich szkolnych ławkach

Autor zdjęcia: Pixabay

W olsztyńskich szkołach jest jeszcze wiele wolnych miejsc zarówno dla uczniów, jak i... nauczycieli. Okazuje się, że wiele placówek boryka się z problemami kadrowymi, przez co nie mogły utworzyć dodatkowych klas podczas rekrutacji. Jednak to nie jedyny problem szkół w Olsztynie. Jak wygląda sytuacja uczniów z Ukrainy?
W wyniku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych nieprzyjętych zostało 207 dzieci. Jednak pozostały jeszcze 134 wolne miejsca. Nie wszyscy zakwalifikowani uczniowie potwierdzili wolę uczęszczania do danej szkoły. W związku z tym liczba wolnych miejsc zwiększyła się o kolejnych 139 miejsc.

Są jeszcze wolne miejsca w branżowych szkołach I stopnia (60 miejsc), 28 wolnych miejsc jest w technikach oraz jest 6 wolnych miejsc w X Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego.

Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej dzieci, które nie znalazły miejsca w żadnej szkole mogą składać podania wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do dyrektorów szkół, które dysponują wolnymi miejscami. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor szkoły. Informacja o wolnych miejscach widnieje na stronie Kuratorium Oświaty. W związku z dużym zainteresowaniem olsztyńskimi szkołami ponadpodstawowymi, w trakcie trwania rekrutacji uzupełniającej utworzono tam, gdzie było to możliwe 6 dodatkowych oddziałów klas I. Nie we wszystkich szkołach było to możliwe ze względu na brak możliwości lokalowych lub brak kadry.

Niektórzy dyrektorzy przedszkoli i szkół borykają się z brakiem kadry. Na stronie kuratorium aktualnie jest zamieszczonych ponad 120 ofert pracy w Olsztynie dla nauczycieli różnych poziomów kształcenia i przedmiotów. Natomiast w całym województwie takich ofert jest ponad 600. Niektóre placówki od kilku miesięcy nie mogą znaleźć pracowników na dane stanowisko.

Co z uczniami z Ukrainy?


W szkołach prowadzonych przez Miasto Olsztyn w tym roku szkolnym nie oddziałów przygotowawczych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra w przedszkolach liczba dzieci w oddziale może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy, a w klasie I-III o nie więcej niż 4 uczniów. W związku z tym do przedszkoli przyjmowane są dzieci ukraińskie w ramach tych miejsc, a w szkołach podstawowych przyjmowane są do szkół obwodowych lub do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Również w szkołach ponadpodstawowych młodzież przyjmowana jest na podstawie wolnych miejsc.

Najwięcej trudności w organizacji zapewnienia możliwości nauki dzieciom ukraińskim jest niestabilna sytuacja związana z ruchami migracyjnymi. Dzieci i ich opiekunowie często zmieniają miejsce zamieszkania, co uniemożliwia właściwe zorganizowanie pracy w szkołach.