Mazurska Pętla Rowerowa coraz bliżej finału

2022-08-17 19:09:00(ost. akt: 2022-08-17 15:11:44)
Wieża widokowa Krzyże

Wieża widokowa Krzyże

Autor zdjęcia: facebook.com/Mazurska-Pętla-Rowerowa

Choć cała Mazurska Pętla Rowerowa ma być ukończona dopiero latem 2023 roku, to już teraz trasa jest prawie w całości przejezdna. Nowy szlak przebiega przez 300 km malowniczej trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich.
Mazurska Pętla Rowerowa to wspólne przedsięwzięcie wszystkich gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, zarządców dróg oraz nadleśnictw. Szlak oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, unikatu na skalę europejską ze względu na jeden z najdłuższych systemów jezior i kanałów. Na północy Pętla łączy się ze Wschodnim Szlakiem Green Velo (najdłuższą tego rodzaju trasą rowerową w Polsce). Na trasie powstaje 18 miejsc obsługi rowerzystów, 9 wież widokowych oraz system informacji o lokalnych atrakcjach turystycznych, ciekawych wydarzeniach i miejscach cennych przyrodniczo. Realizacja projektu potrwa do 2023 roku, lecz już dziś można korzystać z trasy.

Mazurska Pętla Rowerowa
Fot. GDDKiA
Mazurska Pętla Rowerowa

Trwają prace rozpoczętej niedawno budowy odcinka Mazurskiej Pętli Rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 643 pomiędzy Wilkasami a Bogaczewem. Niedawno ukończony został fragment odcinka przy drodze powiatowej w pobliżu Kanału Kula w gminie Giżycko. Ścieżka rowerowa z Bogaczewa przebiega w kierunku kanału Kula częściowo przez las, a następnie przy drodze powiatowej. W Giżycku brakuje punktu obsługi rowerów i nadal na poprawkę czeka punkt widokowy na wzgórzu św. Brunona. Odkąd wieża pojawiła się na wzgórzu, nie jest dostępna dla turystów. Obiekt będzie rozbudowany. Wieża wymagała przeprojektowania i ma być podwyższona do wysokości ponad 20 metrów.

Wieża widokowa w Giżycku
Fot. arch. GG
Wieża widokowa w Giżycku

— Na terenie miasta do realizacji planowane jest jeszcze wybudowanie miejsca obsługi rowerzystów oraz wieży widokowej. Wykonawca planuje rozpoczęcie prac po wakacjach. Zgodnie z umową prace zakończyć się mają do kwietnia 2023 roku. Pozostałe elementy MPR, czyli wydzielone drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe są wykonane. Zakwestionowany został odcinek w Parku Rogera Goemaere, który ma zostać poprawiony po sprecyzowaniu przyczyn odwarstwienia się wierzchniej warstwy kruszywa — informuje Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. — Przed przyszłym sezonem turystycznym zrealizowane zostanie oznakowanie odcinków istniejących dróg, w tym także te wiodące przez tereny leśne.

Miejsce Obsługi Rowerów w MIkołajkach
Fot. facebook.com/Mazurska-Pętla-Rowerowa
Miejsce Obsługi Rowerów w MIkołajkach

Zgodnie z planem na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej punkty widokowe pojawią się w miejscowościach: Marcinowa Wola, Nowe Guty, Krzyże, Probark, Mrągowo, Kal, Węgorzewo. Natomiast Miejsca Obsługi Rowerzystów zaplanowano w: Świdrach, Wilkasach, Bogacku, Giżycku, Kleszczewie, Okartowie, Kwiku, Wiartelu, Karwicy, Ruciane-Nidzie, Mikołajkach, Probarku, Mrągowie, Rynie, Trygorcie, Ogonkach i Pozezdrzu.

Od kilku dni jest już w pełni dostępne Miejsce Obsługi Rowerzysty w Mikołajkach. Wcześniej oddano 3 kolejne elementy infrastruktury MOR w gminie Ruciane-Nida. Te dwa punkty w miejscowościach Ruciane-Nida i Karwica wyposażone są w zadaszenie, miejsca parkingowe dla rowerów, toalety, dostęp do prądu, ławki ze stołami, kosze na śmieci. W miejscowości Krzyże jest już wieża widokowa z panoramą jeziora Nidzkiego. Na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej trwają prace związane z budową MOR jeszcze na terenie 6 gmin. Trwa budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w Mrągowie oraz wzdłuż dróg wojewódzkich 643 i 592. Kontynuowane są także prace na odcinku wzdłuż drogi krajowej nr 16 na terenie gminy Orzysz. Jeszcze przez blisko rok potrwa budowa i wyposażanie w infrastrukturę pozostałej części szlaku.

ona

Przebieg Mazurskiej Pętli Rowerowej:
Przystań/Mamerki – Węgorzewo – Ogonki – Pozezdrze
Sterławki Małe – Doba – Radzieje –Perkunowo – Giżycko – Wilkasy – Bogaczewo – Kanał Kula – Rydzewo – Marcinowa Wola
Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Karwica – Krzyże – Ruciane-Nida – Iznota
Mikołajki – Stare Sady – Jora Wielka –Notyst– Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka – Użranki – Kosewo – Mrągowo – Młynowo – Ryn – Orło