Studenci WNE na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie skorzystają z najnowocześniejszych metod kształcenia

2022-08-13 19:15:00(ost. akt: 2022-08-13 10:29:11)

Autor zdjęcia: UWM

Komputerowe symulacje biznesowe, dostęp do profesjonalnych baz danych, urządzenia do śledzenia wzroku konsumentów - takie pomoce naukowe może teraz swym studentom oferować Wydział Nauk Ekonomicznych.
Od nowego roku akademickiego studenci WNE będą mogli już w pełni korzystać ze wszystkich nowych narzędzi i pomocy naukowych, w które wydział zaopatrzył się z projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości. To wielki postęp w jakości kształcenia, i jak mają nadzieję nauczyciele akademiccy, w jego efektywności.

Dzięki środkom z programu Uniwersytet Wielkich Możliwości WNE wyposażył 4 laboratoria komputerowe. W pierwszym studenci będą grać! Ale nie w strzelanki, wyścigi itp. Zostaną w nim zaproszeni do symulacyjnej gry biznesowej „MarketPlace”. W tej grze będą uruchamiać i następnie prowadzić firmę produkującą komputery. Zostaną podzieleni na zespoły. Każdy członek zespołu otrzyma jakąś funkcję w zarządzie firmy, dostęp do potrzebnych mu danych i narzędzie do ich analizy. Jego zadaniem będzie przygotować materiał do podjęcia ostatecznej decyzji przez zarząd. Gracze będą się musieli zmierzyć z różnymi czynnikami ryzyka oraz konkurencją i cały czas być świadomi, że ich decyzje wpływają na los wirtualnej firmy. System gry będzie reagować odpowiednio do podjętych decyzji - zyskiem, stratą, rozwojem lub chaosem.

Gra trwa 2 lata. Dr Marek Siemiński i dr Tomasz Wierzejski - prodziekani WNE, którzy już mieli okazję prowadzić grę ze studentami, są nią zachwyceni.

— Jest bardzo realistyczna i wciągająca. Zmusza studentów do samodzielności, do podejmowania decyzji, ale nie - intuicyjnych tylko wynikających z analizy danych. Pozwala popełniać błędy i pokazuje ich konsekwencje, uczy ludzi współpracy na rzecz wspólnych celów, gospodarowania czasem — wyliczają jej zalety.

Studenci, którzy już grali w MarketPlace są z niego bardzo zadowoleni, pracują z zaangażowaniem. Ta gra zmusza ich do myślenia prorynkowego, a do tego muszą wykorzystywać całą zdobytą wiedzę z różnych przedmiotów, odkrywając, że do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędna jest integracja zasobów z różnych dziedzin.

Gra jest dostępna w 2 wersjach: mniej i bardziej zawansowanej. To po to, aby mogli z niej skorzystać studenci wszystkich kierunków prowadzonych na WNE.

Drugie nowe narzędzie to pracownia komputerowa z oprogramowaniem SimaPro, która służy do gromadzenia, analizowania i monitorowania danych w celu podejmowania decyzji zarządczych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Może być wykorzystany do projektowania produktów i ich opakowań, obliczania związanego z tym śladu węglowego, generowania deklaracji środowiskowych produktów i do określania kluczowych wskaźników wydajności.

Kolejne ułatwienie to dostęp do bazy Thomson Reuters EIKON. To inteligentna baza profesjonalnych danych o światowych zasięgu. Wykorzystują ją np. inwestorzy giełdowi, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, instytucje rządowe. Po co studentom taka baza?

— Pozwoli im i nie i tylko im pisać prace zaliczeniowe, licencjackie i magisterskie, a naukowcom - naukowe. Te prace mogą być np. analizami zjawisk występujących w biznesie, ekspertyzami itp. — mówi dr Siemiński.

Kolejne nowości na wydziale to urządzenia typu Eye tracker – kamera z oprogramowaniem śledząca gdzie i na jak długo kieruje się wzrok patrzącego. To narzędzie bardzo pomoce do tworzenia stron sklepów internetowych, projektowania reklam oraz efektywnego ustawiania produktów na sklepowych półkach.

— Robiliśmy już takie doświadczania z całymi grupami studentów i wyniki obserwacji Eye trackera są czasami zaskakujące, zupełnie odmienne od spodziewanych — zapewnia dr Siemiński.

Podobne zadanie mają okulary wirtualnej rzeczywistości. Pozwalają obniżyć koszty prototypowania. Uławiają proces analizowania i projektowania wyrobów. W ten sposób można skrócić czas opracowania produktu i przyśpieszyć jego wprowadzanie na rynek.

Z programu Uniwersytet Wielkich Możliwości odbyło się już 6 warsztatów dla studentów, dotyczących m.in. metodyki badań konsumenckich, rynkowych i marketingowych a także tworzenia strategii i skutecznej aplikacji w e-handlu.

Oprócz komputerowej gry symulacyjnej wydział ma także dla studentów grę planszową „Zarządzanie zmianą”. Jak zapewniają prodziekani - również wciągającą i emocjonującą.

Jeśli sytuacja epidemiczna nie przeszkodzi to w nadchodzącym roku akademickim studenci WNE będą mogli wyjechać na wyjazdy studyjne do Portugali: do fabryki Volkswagena, fabryki papieru „Navigator” i do portu w Setubal. Dr Siemiński i dr Wierzejski bardzo entuzjastycznie podchodzą do innowacyjnych narzędzi, które wydział ostatnio wdrożył.

— Jesteśmy przekonani, a mamy już na to dowody, że dzięki nim poziom nauczania na naszym wydziale jeszcze się podniesie. Studenci z nowości korzystają chętnie, z dużym zaangażowaniem i zrozumieniem, że zdobywana wiedza i umiejętności przydadzą im się niebawem w praktyce.


Źródło: UWM
Lech Kryszałowicz