Ustawa o ekonomii społecznej czeka na podpis Prezydenta

2022-08-12 07:23:59(ost. akt: 2022-08-12 07:28:42)

Autor zdjęcia: MRiPS

To już ostatnia prosta. Sejm rozpatrzył poprawki senackie do ustawy o ekonomii społecznej, która ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem. To przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, ubogie. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.
W całej Polsce działa dzisiaj ok. 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej. Zdecydowana większość z nich, bo aż 97 proc., stanowią organizacje pozarządowe. Pozostałe to spółdzielnie i jednostki reintegracyjne. W 2019 r. podmioty te zatrudniały w sumie ok. 200 tys. osób.

Głównym celem ustawy, która czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy, jest rozwój ekonomii społecznej, tworzenie nowych miejsc pracy i szersze wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – podkreśla Anita Czerwińska, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej.

Jak wyjaśnia, przyjęta przez Sejm poprawka senacka porządkuje kwestie związane z rejestracją spółdzielni socjalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Status przedsiębiorstwa społecznego


Wiceminister Anita Czerwińska zaznacza, że ważną część ustawy stanowią regulacje dotyczące statusu przedsiębiorstwa społecznego. Będą mogły go uzyskać m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe i spółdzielnie pracy w tym, spółdzielnie inwalidów i niewidomych.

Przedsiębiorstwa społeczne będą działały:

w celu reintegracyjnym, a osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą stanowiły 30 proc. zatrudnionych
lub w celu realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.
Przedsiębiorstwa te będą mogły korzystać z form wsparcia przewidzianych do tej pory dla spółdzielni socjalnych. To m.in. jednorazowe dotacje na utworzenie stanowiska pracy dla osób skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz finansowanie części kosztów wynagrodzenia takich osób. Będą mogły również starać się m.in. o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zagrożonych wykluczeniem – mówi Anita Czerwińska.


Programy wsparcia ekonomii społecznej


Ustawa zakłada również m.in. możliwość tworzenia przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego resortowych programów wspierania ekonomii społecznej, w ramach których finansowane będzie np. tworzenie przedsiębiorstw społecznych i zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.