Północna obwodnica Olsztyna tak, ale nie przez Las Miejski

2022-08-08 07:03:34(ost. akt: 2022-08-08 07:14:50)
Wraz z północną obwodnicą Olsztyna ma być przebudowana drogi 51 przez Las Miejski, od mostu na rzece Wadąg do skrzyżowania z ul. Sybiraków

Wraz z północną obwodnicą Olsztyna ma być przebudowana drogi 51 przez Las Miejski, od mostu na rzece Wadąg do skrzyżowania z ul. Sybiraków

Autor zdjęcia: Andrzej Mielnicki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała wyniki ankiety dotyczącej przebiegu planowanej północnej obwodnicy Olsztyna. Większość uczestników opowiada się poprowadzeniem trasy po zachodniej stronie stolicy Warmii i Mazur, co wiązałoby się ze znaczną ingerencją w Las Miejski.
Łącznie swoją opinię wyraziło nieco ponad 3,5 tys. osób. Prawie 90 proc. z nich popiera realizacje inwestycji, a przeciwnych jej jest zaledwie 2,16 proc.

Jedną z kluczowych decyzji, przed jaką stoją teraz drogowcy jest wskazanie, po której stronie - wschodniej czy zachodniej - trasa ma omijać Olsztyn. Z ankiet wynika, że ponad 48 proc. uczestników badania wskazało korytarz zachodni, niemal 33,6 proc. korytarz wschodni, a 18 proc. nie ma zdania na ten temat.

— Preferencje mieszkańców zostaną uwzględnione w kryterium społecznym analizy porównawczej wariantów trasy, która zostanie wykonana w ramach studium korytarzowego — informuje GDDKiA. — Wyniki tej analizy będą podstawą wyboru optymalnego korytarza przebiegu obwodnic Olsztyna i Dywit, co nastąpi pod koniec bieżącego roku.

W ocenie władz Olsztyna wybór zachodniego wariantu przebiegu trasy jest nie do zaakceptowania przede wszystkim ze względów przyrodniczych. To rozwiązanie byłoby związane ze znaczną ingerencją w Las Miejski, który jest unikalny w europejskiej skali, dlatego że m.in.:
- to jeden z największych kompleksów leśnych w granicach administracyjnych miasta na naszym kontynencie;
- fragmentami ma charakter parkowy, a niektóre drzewostany mają ok. 140 lat;
- w jego obrębie są położone ścisłe rezerwaty przyrody: Mszar i Redykajny;
- w sytuacji przyśpieszenia niekorzystnych zmian klimatycznych ma dla miasta kapitalne znaczenie: oczyszczanie powietrza (z CO 2, pyłów itp.), produkcja tlenu, schładzanie w upały mas powietrza, zatrzymywanie wilgotności w powietrzu i glebie.

Proponowany przebieg trasy po zachodniej stronie Olsztyna naruszy jednolitość Lasu Miejskiego. Konsekwencją będzie znaczące zaburzenie jego charakteru i wszystkich powiązanych ze sobą funkcji przyrodniczych, ekologicznych czy społecznych. A to będzie oznaczać zniszczenie jego walorów i wartości.

— Stoję na stanowisku, że na terenie Lasu Miejskiego Olsztyna powinna znajdować się tylko "infrastruktura naturalna lasu" — mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. — Zaapelowałem do przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wzięcie pod uwagę wszystkich naszych argumentów w trakcie ustalania ostatecznych korytarzy obwodnicy.

Poza aspektami przyrodniczymi, przewagą wariantu wschodniego jest otwarcie kolejnych terenów przemysłowych stolicy Warmii i Mazur.

Obwodnica ma się zaczynać w pobliżu Spręcowa. Wariant zachodni kończyłby się w rejonie ronda w Kudypach, natomiast wschodni na węźle na S-16 przy wylocie z Olsztyna w kierunku Mrągowa. Budowa trasy miałaby się zacząć w 2029 roku i potrwać ponad dwa lata.

Fot. Olsztyn.eu

Fot. Olsztyn.eu