Turyści z UWM: 61 lat na szlaku

2022-08-03 15:31:04(ost. akt: 2022-08-03 15:52:12)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: akt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to absolutna skarbnica wszelkiego rodzaju inicjatyw, także turystyczno-krajoznawczych. A wiele z nich ma naprawdę długą tradycję! Tak, tak… Akademicki Klub Turystyczny działa już ponad 60 lat…
Inicjatywa stworzenia organizacji turystycznej dojrzewała w świadomości kortowskiej braci kilka lat. W końcu, w wakacje 1961 r. pasjonaci turystyki z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie podczas obozu wędrownego w Tatry postanowili założyć klub turystyczny. Akademicki Klub Turystyczny powstał krótko później — bo już 25 października 1961 r. Wszystko przy akceptacji ówczesnych władz uczelni. Celem Klubu była i nadal jest organizacja wszelkich form turystyki wśród akademików.


Siedziba i symbole
Klub od początku swojego istnienia posiada swoją siedzibę w Domu Studenckim nr 1 w Kortowie. Cotygodniowe spotkania studenckiej braci turystycznej odbywają się w środy o godz. 20.15. Godłem Akademickiego Klubu Turystycznego jest wędrujący żak, którego wizerunek umieszczony jest na odznace członka Klubu. Symbolem Klubu został Kormoran — widniejący na odznace honorowego członka AKT. Hymnem klubowym jest piosenka pt. „Ścieżka” — z jakże wymownymi słowami refrenu: (…) Pożółkłe liście szeleszczą, drzew szpaler ciągnie się niemy, a my przez życia wertepy, wędrujemy, wciąż wędrujemy”...

Tradycje
— Od początku istnienia Akademickiego Klubu Turystycznego organizowany jest Ogólnopolski Rajd Studencki po Warmii i Mazurach WA-MA — mówi prof. Iwona Batyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, wieloletni aktywny członek Klubu, a obecnie Członek Honorowy. W 2021 r. odbyła się 62. WA-MA. Imprezy klubowe skupiają ludzi rozproszonych po świecie, którzy pokonują tysiące kilometrów, aby spotkać się i powspominać lata spędzone w AKA-cie. Corocznie w Nowej Kaletce odbywają się również spotkania Najstarszych Akatowców, których grono zasilają weterani klubowi w każdym wieku.


Acocangua 1996 r. fot. arch. AKT

Tradycją klubową jest wybór Honorowego Prezesa Klubu. W gronie Prezesów Honorowych znaleźli się w kolejności: prof. Eugeniusz Grabda, prof. Wacław Minakowski i prof. Lubomir Włodzimierz Baran. Były to niepodważalne autorytety dla młodzieży i jej serdeczni przyjaciele. Obecnie Prezesem Honorowym jest prof. Janusz Piechocki.

Przez lata działania Akademickiego Klubu Turystycznego zmieniło się bardzo wiele. Przede wszystkim zmianie uległy możliwości penetrowania świata. Od początku działalności Klub uczestniczył w turystycznych inicjatywach organizowanych przez inne środowiska studenckie w kraju, szczególne kontakty zawiązały się wówczas ze pasjonatami turystyki z Torunia i Gdańska.
Wiele osiągnięć Klubu należy przypisać odważnym pionierom, którzy całym sercem i poświęceniem przyczyniają się do rozwijania działalności Akademickiego Klubu Turystycznego w Olsztynie. Od początku istnienia Klubu kontynuowanych jest szereg inicjatyw, takich jak: Rajd Andrzejkowy, Mikołajki Klubowe czy Wigilia Klubowa. Organizowane są imprezy cykliczne: wakacyjny relaks na Czaplaku, spływy kajakowe w pierwszy weekend maja i w święto Bożego Ciała, Lubański Rajd Zimowy na Działkę Młodego czy Turniej Łuczniczy.


Chiny, Pamir 1997 r. fot. arch. AKT

Od 2012 r. AKT jest organizatorem Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Podróżniczego „Kormorany”. Najmłodszymi inicjatywami klubowymi są: Kortowskie Zawody Autostopowe, Walentynkowy Rajd dla Singli, imprezy biegowe, wieczory gier oraz tzw. wyjazdy międzymiastowe do zaprzyjaźnionych klubów turystycznych w Polsce.

Osiągnięcia
W latach 60-tych i 70-tych XX wieku realizowano głównie wyjazdy na terenie kraju. Odbyło się kilka wyjazdów zagranicznych, m.in. do Jugosławii, Bułgarii, Rumunii i Czechosłowacji. Był to również okres aktywnego uczestnictwa członków Klubu w Ogólnopolskich Festiwalach Piosenek. W 1986 r. grupa AKT-owców na audiencji w Rzymie spotkała się z papieżem Janem Pawłem II. W latach 80-tych i 90-tych, oprócz rajdów pieszych i wędrówek górskich, odbywało się wiele spływów kajakowych i rejsów żeglarskich. Akatowcy zaczęli zdobywać najwyższe szczyty Kaukazu, Andów i Himalajów. W 1991 AKT-owcy zdobyli najwyższy szczyt Kaukazu — Elbrus (5642 m n.p.m.). W 1996 r. trzech śmiałków z AKT stanęło na dachu Ameryki Południowej, zdobywając najwyższy szczyt dwóch Ameryk — Acocanguę (6960,8 m n.p.m.), a w 2008 r. najwyższy szczyt Afryki — Kilimandżaro (5895 m n.p.m.).


Japonia 2013 r. fot. arch. AKT

AKT-owcy przemierzali i nadal przemierzają cały świat, od najdalszych zakątków Europy, przez Afrykę, Azję, Amerykę Północną i Południową do Antypodów: Australii i Nowej Zelandii. Szwendają się po świecie, zdobywają doświadczenia podróżnicze i życiowe.


Syria 20024 rok fot. arch AKT

Jubileusz
— Minęło 60 lat, a my wciąż jesteśmy rozkochani w Akademickim Klubie Turystycznym — zapewnia prof. Iwona Batyk. — Przez ponad pół wieku zmieniały się nurty polityczne, zmieniała się uczelnia (z Wyższej Szkoły Rolniczej, poprzez Akademię Rolniczo-Techniczną do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), ale AKT pozostawał zawsze wierny jednej idei — turystyce. Akademicki Klub Turystyczny jest najstarszą agendą działającą na Uczelni. Przez ponad 60 lat w Klubie działają kolejne pokolenia młodzieży. Zawiązują się przyjaźnie, rodzą się miłości, Akt-owcy ślubują sobie przed ołtarzem, wychowują w duchu AKT-owskim swoje dzieci, które potem bardzo często kontynuują tradycje rodzinne. To już trzecie pokolenie, które głosi światu misję AKT-u…!
Oprac. Mmb


W Akademickim Centrum Kultury działa kilkanaście agend, w których można rozwijać swoje zainteresowania i talenty:
1. Kloszart
2. Akademicki Klub Miłośników Fantastyki „Olifant”
3. Harcerski Krąg Akademicki Iuvenis
4. Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”
5. Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”
6. Orkiestra Akademicka UWM
7. Kortowski Klub Łuczników
8. Teatr Studencki Cezar
9. Studio Wokalne UWM
10. Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”
11. Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Artemis”
12. Akademicki Klub Turystyczny
13. Yacht Klub UWM
14. Uniwersytecka Drużyna HoneyBadgers


Na ludzi z pasją czekają także agendy Ośrodka Inicjatyw Artystycznych:
1. Chór im. Prof. W. Wawrzyczka
2. Galeria „Stara Kotłownia”
3. Uniwersytecki Teatr Muzyczny UWM
4. Studio Nagrań