Czy Zbigniew Brzoza dalej będzie dyrektorem Teatru Jaracza w Olsztynie?

2022-08-02 14:43:43(ost. akt: 2022-08-02 14:59:02)

Autor zdjęcia: archiwum teatru

Napisał do nas czytelnik, który poinformował, że zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa nie przedłużył umowy obecnemu dyrektorowi Teatru im. Jaracza, Zbigniewowi Brzozie. Sprawdziliśmy jak wygląda obecna sytuacja decyzji związanych z przyszłością placówek kultury.
O informacje i decyzje związane z pełnieniem funkcji dyrektora w placówkach kultury na Warmii i Mazurach spytaliśmy Sylwię Jaskulską, radną Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Łukasza Tarasewicza z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Jak się okazuje:

— Na stanowisko to zostanie przeprowadzony konkurs - mówi Sylwia Jaskulska

Okres powołania dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie upływa 31 sierpnia 2023 roku. W 2022 roku kończy się okres powołania Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku.

— Nie ma jeszcze decyzji co do dalszego kierownictwa obu instytucji.— informuje Tarasewicz. — Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury informację o zamiarze ogłoszenia konkursu organizator podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pracownikom instytucji kultury, nie później, niż na rok przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej – Teatr oraz nie później niż na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna - Muzeum. Oznacza to, że ewentualną informację o zamiarze ogłoszenia konkursów w Teatrze oraz Muzeum należy opublikować do 31 sierpnia 2022 roku — mówi Łukasz Tarasewicz.

W tym roku mija też okres powierzenia zarządzania przez Piotra Sułkowskiego Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie.

— Odnośnie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii, zarząd województwa po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zamiarze powołania obecnego dyrektora Pana Piotra Sułkowskiego na następny okres 4,8 sezonu artystycznego bez przeprowadzania konkursu. Dyrektor ma obecnie z Województwem Warmińsko-Mazurskim podpisaną umowę na zarządzanie Filharmonią do 31 grudnia 2022 roku — informuje Tarasewicz. I dodaje — Wygrany konkurs nie jest automatyczny z powołaniem na dyrektora. Przed powołaniem należy podpisać z kandydatem na dyrektora odrębną umowę w sprawie warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji.

Warto przypomnieć, że Piotr Sułkowski wygrał konkurs na dyrektora Opery Krakowskiej. Jednak zmiany nie są jeszcze przesądzone, bo wciąż nie wybrał on, gdzie będzie chciał spędzić kolejne lata swojej pracy.