Pozytywnie o Olsztynie: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie czołową jednostką naukową w kraju

2022-08-04 10:30:00(ost. akt: 2022-08-03 16:07:50)

Autor zdjęcia: materiały prasowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki oceny jakości działalności jednostek naukowych za lata 2017-2021. Ocenie poddano 1145 miejsc z całego kraju. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie uzyskał najwyższą pozycję w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz bardzo dobrą w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Tym samym znalazł się w gronie najwybitniejszych ośrodków badawczych w kraju.
Jakość działalności jednostek naukowych za lata 2017-2021 oceniła Komisja Ewaluacji Nauki (KEN).Kryteria oceny objęły 3 kluczowe obszary: poziom naukowy prowadzonej działalności, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN uzyskał najwyższą pozycję (kategoria A+) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz bardzo dobrą (kategoria A) w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Tym samym olsztyński instytut znalazł się w gronie 6% najwybitniejszych ośrodków badawczych w kraju, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością, a osiągnięcia badawcze porównywalne są z wiodącymi europejskimi jednostkami naukowymi.

Na podstawie ocen przyznanych za poszczególne kryteria jednostkom przyznane zostały kategorie naukowe w danej dyscyplinie nauki: A+, A, B+, B lub C. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość nadawania stopni naukowych, kształcenia doktorantów i kwota subwencji, czyli środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodej kadry i działalność dydaktyczną.

Prestiżową kategorię A+ otrzymały tylko nieliczne jednostki spośród tych, których działalność zaliczono do kategorii naukowej A, a ponadto wyróżniły się szczególnie wysokim poziomem badań i prac badawczo- wdrożeniowych. Wyłonienie podmiotów najlepszych z najlepszych, wymagało dodatkowej oceny, przeprowadzonej przez dwóch ekspertów, w tym jednego z wiodącego w danej dyscyplinie europejskiego ośrodka naukowego.

— Jesteśmy dumni z osiągniętego wyniku, zwłaszcza z faktu, że przyznanie nam kategorii A+ było rezultatem dwóch pozytywnych ocen eksperckich. Jest też dowodem na to, że można prowadzić najwyższej jakości badania w mniejszych ośrodkach naukowych, do jakich bez wątpienia należy Olsztyn — mówi dyrektor Instytutu prof. Mariusz Piskuła. — Znalezienie się Instytutu w elitarnym gronie czołowych jednostek naukowych kraju to uhonorowanie ostatnich 5 lat naszej intensywnej pracy, za którą dziękuję wszystkim pracownikom, którzy z oddaniem pracowali na sukces swoich dyscyplin. Cieszy nas docenienie przez ekspertów zarówno wysokiego poziomu naukowego i efektów finansowych naszych badań, jak i dostrzeżenie skali oddziaływania naszej działalności na otoczenie społeczno-gospodarcze. Niemniej uważamy, że również w dyscyplinie zootechnika i rybactwo prezentujemy poziom kwalifikujący nas do kategorii A+ i podejmiemy starania zmierzające do podwyższenia kategorii naukowej w obecnej ewaluacji w drodze ponownej oceny ekspertów – podsumowuje dyrektor.

Ewaluacja jakości działalności jednostek naukowych według nowych zasad dotyczyła okresu 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 roku. Wyniki nie są jeszcze ostateczne. Jednostki naukowe mają miesiąc na odwołania. Przyznana kategoria będzie niezmienna przez 4 kolejne lata.