Beztroska kuracjuszka spacerowała po pasie drogi granicznej z Rosją

2022-08-02 11:04:15(ost. akt: 2022-08-02 22:52:49)

Autor zdjęcia: materiały prasowe

Tym razem wizyta kuracjuszki na pasie drogi granicznej zakończyła się tylko pouczeniem. Straż Graniczna apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek czy grzybobrania.
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali osobę, która w minionych dniach lipca weszła na pas drogi granicznej. Kamery zarejestrowały spacerującą tam kobietę. Patrol SG natychmiast ruszył w kierunku granicy. Okazało się, że kuracjuszka nie zwracając uwagi na oznaczenia granicy państwa, wybrała się po prostu na przechadzkę.

Tym razem do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom nie doszło, ale warto pamiętać, że wejście na pas drogi granicznej jest też wykroczeniem. Grozi za to mandat karny w wysokości do 500 zł.

Od początku roku funkcjonariusze z W-MOSG zatrzymali około 30 osób, które najczęściej z ciekawości łamały przepisy, wchodząc na pas drogi granicznej. W większości byli to turyści, kuracjusze czy grzybiarze.

Straż Graniczna przypomina o zasadach obowiązujących przy granicy państwa. Należy pamiętać, że granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Przekraczanie jej jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. w przejściach granicznych.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przestrzegają również przed konsekwencjami karnymi w przypadku przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych np. aby zrobić sobie pamiątkową fotografię, czy pospacerować po pasie granicznym. Zachowania takie są karalne, określone w Kodeksie Karnym lub Kodeksie Wykroczeń, w zależności od okoliczności czynu, zagrożone karą grzywny do 500 zł bądź karą pozbawienia wolności do 3 lat.