UWM na konferencjach

2022-07-27 16:01:52(ost. akt: 2022-07-27 16:28:00)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: mat. organizatorów

Udział w konferencjach to oczywiście wartość sama w sobie: nowa wiedza i perspektywy, możliwość zaprezentowania szerzej swoich osiągnięć. Ale na UWM-ie wiedzą też, że każda konferencja to także rozmowy z ludźmi z branży, a to oznacza zawsze nowe doświadczenia i kontakty na przyszłość…!
Tylko w ostatnich tygodniach przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wzięli udział w kilku konferencjach, a kilka następnych sami zorganizowali. Wszystko z myślą o kształceniu przyszłych specjalistów, ale też o stałym rozwoju naszego regionu.

Nie tylko o mleku
Z inicjatywy Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością UWM na przełomie maja i czerwca odbyło się XXVIII Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim INNODAIRY — jego głównym przesłaniem był swobodny i pełny przepływ wiedzy i informacji. Natomiast hasłem przewodnim Sympozjum był zrównoważony rozwój mleczarstwa — w dobie transformacji wynikającej ze zmieniających się regulacji krajowych i UE przedsiębiorstwa branży mleczarskiej muszą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu gospodarczego z jednoczesną dbałością o środowisko oraz jakość życia, w tym zdrowie człowieka.

Sam akronim INNODAIRY podkreślenia znaczenie tego cyklicznego sympozjum jako platformy do wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych, diagnostycznych oraz produktowych dla przemysłu mleczarskiego. W tegorocznej edycji uczestniczyli menedżerowie oraz kadra inżynieryjna zakładów mleczarskich w Polsce — udział wzięli przedstawiciele 48 zakładów mleczarskich z Polski. Wydarzenie zgromadziło ok. 240 osób.

Seminarium TECHMILK „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” to z kolei największe tego typu w Polsce spotkanie naukowców, kadry zakładów mleczarskich oraz przedstawicieli firm związanych z tą branżą. Idea organizacji takiego forum wyszła również z UWM-u. Rozwiązania umożliwiające oszczędzanie energii, green technology, nowe opakowania produktów mleczarskich, nowe produkty utrzymujące zdrowie człowieka — to tematy, które zdominowały tegoroczne spotkanie. Uczestnicy mogli wysłuchać 27 referatów oraz odwiedzić 38 stoisk wystawowych z najnowocześniejszymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi dla przemysłu mleczarskiego. W tym roku w seminarium uczestniczyło 49 zakładów mleczarskich oraz 45 firm produkujących lub dostarczających urządzenia i linie procesowe — wysłuchało ich ponad 300 osób.


fot. Joanna Lipka TECHMILK

Fizjologia jako pasja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniach 27-28 czerwca pierwszy raz był gospodarzem XI Konferencji Adeptów Fizjologii. Pod hasłem „Adepci Fizjologii — łączy nas pasja” 40 młodych naukowców z wielu ośrodków naukowych z całego kraju mogło przedstawiać swoje dokonania, pomysły, spotkać się i zintegrować. Ta Konferencja odbywa się cyklicznie w różnych polskich miastach, a organizują ją poszczególne oddziały Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Misją konferencji jest stworzenie forum dla młodych adeptów fizjologii.

— Mamy wystąpienia naukowe, jak i edukacyjne, dydaktyczne. Mamy sesje plakatowe, naukowe, gdzie młodzi adepci prezentują swoje wyniki badań. Jest to zatem takie wydarzenie, które ma zjednoczyć środowisko młodych naukowców po to, by zawierali współpracę i mogli razem prowadzić badania naukowe — tłumaczy prof. Nina Smolińska z Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

— W tym roku poziom był niezmiernie wysoki. Podkreślali to wszyscy członkowie komitetu naukowego i komisji oceniających. Jestem zbudowana, jak świetnych mamy młodych naukowców — uważa prof. Smolińska.


fot. Janusz Pająk

O hasłach strajkowych
Pod koniec maja na Wydziale Humanistycznym UWM odbyło się natomiast IV Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze. Jego organizatorem było Studenckie Naukowe Koło Językoznawców, a uczestnikami — studenci i studentki z UWM oraz Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać kilkunastu referatów, które dotyczyły wielu zagadnień językoznawczych, m.in. frazeologii polskiej, poprawności językowej w internecie, komizmu językowego, a także języka współczesnych haseł strajkowych. Na koniec wszyscy studenci otrzymali certyfikaty podpisane przez opiekunów naukowych konferencji: prof. Renatę Makarewicz, pomysłodawczynię seminarium i opiekunkę Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców, oraz prof. Oksanę Łozińską z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

C.d.n.
W maju, pod hasłem „Afryka — Geopolityka — Media” na UWM-ie zorganizowane zostały także Dni Afryki. W Instytucie Literaturoznawstwa UWM odbyła się z kolei interdyscyplinarna konferencja poświęcona doświadczeniom biograficznym w badaniach nad II wojną światową, w czasie której literaturoznawcy i kulturoznawcy z kilkunastu ośrodków naukowych kraju dyskutowali, czym jest pisanie autobiograficzne. Studenckie Koło Medioznawcze #UWMedialni, najmłodsze na Wydziale Humanistycznym, na początku czerwca wzięło udział w pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Kół Medialnych w Lublinie.


fot. Katarzyna Wróblewska

I można się już szykować na kolejne wydarzenia: na przykład we wrześniu odbędzie się na UWM-ie XXVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy małych miast — współczesne kierunki badań” oraz 51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych.

Dzieje się zatem — ale grunt, że dzieje się bardzo dobrze!

Oprac. mmb