Prawdy i mity na temat Polskiego Ładu 2.0

2022-07-25 19:30:08(ost. akt: 2022-07-25 19:31:28)   Artykuł sponsorowany
Od 1 lipca 2022 wprowadzono zmiany w systemie podatkowym poprzez nowe zasady reformy Polskiego Ładu 2.0. W związku z nimi w trakcie roku podatkowego pojawiło się wiele wątpliwości podatników, a nawet błędnych informacji na temat nowelizacji w internecie. Czas wyjaśnić najczęściej powtarzane nieścisłości, w tym w szczególności: obniżkę podatku dla określonych podatników, zmiany w skali podatkowej, czy możliwość (lub brak możliwości) odliczania składki zdrowotnej, konieczność przeliczania poprzednich miesięcy.

Obniżka podatku dla wybranych
Jednym z mitów, który pojawia się w internecie jest informacja, że obniżenie stawki podatkowej o 5 punktów procentowych dotyczy tylko wybranych podatników. W tym miejscu należy wyjaśnić, że zasady skorzystania z obniżonej stawki podatkowej (do 12%) zostały przez ustawodawcę ustanowione na określonych warunkach, nie jest to jednak ograniczenie żadnej grupy podatników w dostępie do niższych podatków – jako takie.
Ustawodawca zdecydował, że podatnicy, osoby fizyczne, podlegające zasadom Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) oraz rozliczające się na zasadach skali podatkowej, a także podlegające opodatkowaniu w pierwszym progu podatkowym będą miały możliwość rozliczenia się niższym podatkiem, który wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł.
Skala podatkowa (art. 27) brzmi obecnie następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

Do 120 000 złotych 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
Ponad 120 000 złotych 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej
Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku uchylił możliwość pomniejszania podatku dochodowego o kwotę 7,75% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Brak tego odliczenia został zrównoważony podniesieniem odpowiedniej kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, ponadto podniesiono próg dochodów do 120 000 złotych.
Reforma Polski Ład 2.0 ma wprowadzać preferencję również dla przedsiębiorców, którzy nie rozliczają podatku według skali podatkowej. Polski Ład 2.0. wprowadza możliwość odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że jest opodatkowana jednolitym 19% podatkiem, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.

Konieczne przeliczenia w trakcie roku podatkowego
Faktycznie reforma Polski Ład 2.0 zostaje wprowadzona w trakcie roku podatkowego oraz ma obowiązywać za cały rok podatkowy (od jego początku). Ze względów technicznych oraz biorąc pod uwagę potencjalne problemy podatników ustawodawca zdecydował jednak, że o ile preferencje będą obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, to podatnicy oraz działy księgowe nie muszą przeliczać poprzednich okresów (miesięcy od 1 stycznia 2022 roku do 1 lipca 2022 roku). Rozliczenie i wyrównanie będzie miało miejsce przy rozliczeniu PIT za cały rok. Powyższa zasada dotyczy również odliczania składki zdrowotnej. W uzasadnieniu Polski Ład 2.0 ustawodawca stwierdził, że: „By uniknąć wstecznego korygowania wysokości pobranej składki, przewiduje się w przepisie przejściowym określić, iż nowa podstawa wymiaru składki dotyczyć będzie okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.”