Ministerstwo Finansów: wakacje kredytowe już od sierpnia

2022-07-08 12:58:07(ost. akt: 2022-07-08 12:58:41)

Autor zdjęcia: PAP

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w złotych polskich na własny cel mieszkaniowy, już od sierpnia br. korzystać będą mogli z tzw. wakacji kredytowych – przypomina w piątek Ministerstwo Finansów.
W czwartek, 7 lipca, Sejm przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Tym samym, jak podało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie, osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w złotych na własny cel mieszkaniowy, będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych już od sierpnia.

„Przyjęte rozwiązania polegają między innymi na wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych. Maksymalny planowany termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 2 miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r. oraz 1 miesiąc w każdym kwartale 2023 r. - w sumie 8 miesięcy wakacji kredytowych w roku 2022 i 2023. Zawieszenie będzie dotyczyło kredytów w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska” – powiedziała, cytowana w komunikacie, minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

MF przypomniało, że z wakacji kredytowych skorzystać będzie można niezależnie od daty udzielenia kredytu hipotecznego. W komunikacie zaznaczono, że od początku intencją rządu i ustawodawcy było, aby nie różnicować sytuacji konsumenta w zależności od tego czy umowa kredytu hipotecznego została zawarta przed, czy po 22 lipca 2017 r. Dodano także, że wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

MF podało także, że ustawa zakłada też wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

„Ponadto środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwiększą się z 600 mln zł do 2 mld zł. Dzięki przyjętym rozwiązaniom możemy realnie pomóc obywatelom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Pandemia i wojna w Ukrainie spowodowały znaczny wzrost inflacji a wysokie stopy procentowe wpłynęły na zwiększenie rat kredytów. Dlatego wprowadzamy instrumenty, które pomogą Polakom” – dodała minister Rzeczkowska.

Według MF wzrost budżetu funduszu o ponad 1,4 mld zł pozwoli na to, aby zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Dodatkowo złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online. Z dopłat z FWK mogą już dziś korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej jak i obcej.

„Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną umorzone” – poinformowano w komunikacie.

W ustawie znalazły się zapisy dotyczące wyznaczenia zamiennika za WIBOR.

„Proces ten zostanie uregulowany ustawowo. Pozwoli na to procedura zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej, która doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika w uzgodnieniu. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia” – stwierdzono w komunikacie MF. (PAP)