Pompa ciepła – kiedy warto zastosować?

2022-07-08 12:08:51(ost. akt: 2022-07-14 14:19:48)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Polacy na wyścigi kupują pompy ciepła. W tym roku sprzedaż tych urządzeń będzie rekordowa. Powód? Drożejące koszty ogrzewania tradycyjnego.
Jak to działa?
Faktyczna sprawność wszystkich tradycyjnych urządzeń grzewczych jest zawsze mniejsza od 1. - tłumaczy Jerzy St. Sztorc.

Oznacza to, że z powodu strat w procesie spalania zawsze otrzymamy mniejszą ilość ciepła/energii niż w dostarczonym paliwie. To znaczy, że z dostarczonej energii w ilości 1 kWh otrzymamy mniej niż 1 kWh energii cieplnej.

W przypadku pomp ciepła sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Pompy ciepła, poza energią elektryczną włożoną w napęd sprężarki, w swojej pracy wykorzystują darmową i odnawialną energię odzyskaną z powietrza atmosferycznego lub z ciepła uzyskanego z wierconych studni. Co bardzo istotne, ilość energii cieplnej odebranej z powietrza lub ze studni, jest kilkukrotnie wyższa od zużytej energii elektrycznej. Czyli z włożonej energii elektr w ilości 1kWh otrzymamy od 2 do 5 kWh energii cieplnej, a więc wielokrotnie więcej. Zatem - ile razy więcej energii uzyskujemy w procesie ogrzewania od ilości energii elektrycznej zużytej w tym procesie, tym większa wartość współczynnika COP, tym oszczędniej pracuje nasze urządzenie, czyli zużywa mniej energii elektrycznej.
W dużym skrócie: płacimy za 1 kWh, a uzyskujemy od 2 do 5 KWh energii.

Pompa ciepła jest niskotemperaturowym źródłem ciepła i z tego powodu nie może wprost zastąpić klasycznego kotła na paliwa tradycyjne. Przynosi ona najlepsze efekty przy ogrzewaniu podłogowym lub ściennym, gdzie temperatura zasilania obiegu c.o. nie przekracza 30 st. C. Wówczas jej sprawność określana współczynnikiem COP jest najwyższa i wynosi co najmniej 3 -5

Zakup i montaż tego typu urządzenia może jednak przynieść wiele przykrych niespodzianek, w tym taką, że pomimo wydania co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych w domu nadal będzie zimno, a opłaty za energię elektryczną wzrosną niepomiernie.

Dlaczego tak się może stać?
Oto kilka najczęściej stwierdzanych, powszechnych błędów:
- może się okazać, że nasza istniejąca instalacja c.o. (szczególnie ta z grzejnikami) jest nieprzystosowana do współpracy z pompą ciepła np. dlatego że była zaprojektowana dla parametrów pracy 75/65 st. lub wyższej, a z pompy ciepła możemy otrzymać max 65 st. C na zasilaniu instalacji co.
- uproszczone obliczenie potrzebnej mocy grzewczej (zwykle dokonują go montażyści lub sprzedawcy pompy), może być błędne z powodu nie wzięcia pod uwagę wszystkich czynników występujących w danym budynku, w jego lokalizacji i położeniu w danej strefie klimatycznej. Często jest tak, iż budowę domu powierza się „ekipom” budowlanym, które projekt techniczny traktują dość dowolnie lub inwestor w dobrej wierze dokonuje zmian w konstrukcji, stosując inne, np. tańsze materiały budowlane lub stolarkę otworową. Budynek może być bardzo nieszczelny (wysoka infiltracja powietrza zewnętrznego) itp.
- bywa też tak, że uproszczone szacunki potrzebnej mocy pompy ciepła „powiększa się na wszelki wypadek”, co skutkuje niepotrzebnym zwiększeniem kosztów jej zakupu. Najczęściej jednak zdarza się, że dobrana moc pompy jest za mała.

Jak uniknąć błędów?
Kluczową sprawą jest dokonanie szczegółowych obliczeń, obrazujących zapotrzebowanie na ciepło dla danego domu lub lokalu, ponieważ istniejące uproszczone metody nigdy nie gwarantują właściwego doboru pompy ciepła, ani też nie wskazują innych czynności optymalizujących koszty jej zakupu.
Szczegółowe obliczenia obejmują wyznaczenie m.in. straty ciepła przez wszystkie przegrody budowlane każdego z pomieszczeń budynku, roczne zapotrzebowanie na ciepło potrzebne do utrzymania określonej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, a także uwzględnienie strat ciepła przez wentylację, zyski wewnętrzne i zewnętrzne (słońce) z uwzględnieniem przerw w ogrzewaniu lub obniżenia nocnego temperatury itp.
Wszystkie te dane uzyskamy po pełnym i prawidłowym wykonaniu charakterystyki energetycznej budynku. (Norma PN-PE ISO13790)

Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie audytu energetycznego budynku/lokalu, który nie tylko dostarczy danych do właściwego doboru pompy ciepła, ale także będzie zawierał dane, które mogą obniżyć koszty zakupu pompy.

Do tych danych należą:
- stwierdzenie opłacalności zastosowania konkretnej pompy ciepła wyrażone współczynnikiem SPBT, który wskazuje w jakim czasie (w latach) zwrócą się poniesione nakłady inwestycyjne z osiągniętych oszczędności energii.

- wskazanie możliwości wykonania opłacalnych ekonomicznie i możliwych technicznie ulepszeń w budynku skutkujących zmniejszeniem potrzebnej energii do ogrzewania, a tym samym obniżeniem kosztów zakupu pompy o niższej mocy. Często się zdarza, że wykonanie niektórych ulepszeń (np. ocieplenie stropu), które kosztują ok. 5 tys. zł, pozwala zaoszczędzić na zakupie pompy ciepła prawie 10-15 tys. zł.

- wskazanie innych nieprawidłowości, np. związanych z wentylacją lub brakiem komfortu cieplnego mieszkańców.
Wykonanie audytu energetycznego przez doświadczonego audytora z uprawnieniami gwarantuje inwestorowi swojego rodzaju bezpieczeństwo podczas inwestycji za ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych. Koszt audytu energetycznego budynku jednorodzinnego jest zależny od jego wielkości oraz posiadania kompletnej dokumentacji projektowej i waha się zwykle w granicach od 1 - 3 tys. zł netto.


Audytor energetyczny Upr 19/AEO/2009
Jerzy St. Sztorc

tel. 692 055 561