Radni udzielili prezydentowi wotum zaufania i absolutorium

2022-07-01 14:17:49(ost. akt: 2022-07-01 14:21:05)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Urząd Miasta w Olsztynie

Długie dyskusje, także z udziałem mieszkańców, oraz istotne decyzje miejskich rajców podczas środowej (29 czerwca) sesji Rady Miasta Olsztyna. Za nami jedno z najważniejszych posiedzeń w roku.
Sesja absolutoryjna jest swoistym, ostatecznym podsumowaniem funkcjonowania miasta za poprzedni rok kalendarzowy. To właśnie podczas niej olsztyńscy radni zapoznali się z raportem dotyczącym stanu stolicy Warmii i Mazur oraz rozmawiali o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu.

Raport o stanie miasta jest corocznym dokumentem analitycznym, obejmującym wszystkie sfery działalności gminy. Dokument obejmujący 2021 rok jest trzecią edycją. Na ponad 200 stronach pokazuje funkcjonowanie samorządu i trendy rozwojowe.

- Niewątpliwą wartością raportu jest możliwość porównania wskaźników rzeczowych i finansowych z poszczególnych lat - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - To z kolei pozwala na rzetelną ocenę stanu samorządu i na podejmowanie ważnych decyzji o charakterze operacyjnym, dotyczących przyszłości gminy.

W 2021 roku dochody budżetu Olsztyna były większe o 170 mln zł od dochodów w roku 2020. Rozpoczęte zostały dwie duże inwestycje infrastrukturalne - rozbudowa linii tramwajowych oraz modernizacja hali Uranii. Została zakończona przebudowa budynku mieszkalnego przy al. Niepodległości, a także wyremontowano 57 lokali. Realizowane były inwestycje związane z energetyką cieplną - modernizacja sieci, ciepłowni Kortowo, a także budowa nowego źródła ciepła przy ul. Bublewicza.

W 2021 roku samorząd Olsztyna realizował szereg zadań sportowych i kulturalnych. Największym wydarzeniem sportowym był Puchar Europy w Triathlonie, który zgromadził 660 uczestników. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zorganizował bądź współorganizował 230 wydarzeń, Olsztyński Teatr Lalek zrealizował 180 spektakl.

Jednymi z problemów, z jakimi mierzy się samorząd, to spadek liczby mieszkańców zameldowanych w Olsztynie oraz funkcjonowanie miejskich targowisk. Znaczącym wyzwaniem są kwestie dotyczące opłat za odbiór odpadów komunalnych. Poza tym ruszyła rozbudowa cmentarza komunalnego.
W minionym roku rozpoczęły się także prace nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+, a także odbyła się IX edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Olsztyna wzięło udział 23 radnych. Piętnastu zagłosowało za, ośmiu było przeciw.

Po dyskusji nad raportem o stanie miasta przyszedł czas na rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Olsztyna za 2021 rok. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdaniem Biegłego Rewidenta i informacją Komitetu Audytu dla Gminy Olsztyn.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 15 radnych, siedmiu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.