Prokuratura: akt oskarżenia za działanie na szkodę funduszy inwestycyjnych; wśród oskarżonych bohater afery podsłuchowej

2022-06-30 09:19:39(ost. akt: 2022-06-30 09:23:00)
Warszawska restauracja Sowa & Przyjaciele przy ul. Gagarina 2 (róg Czerniakowskiej) – jedno z miejsc, w których nagrywano polityków

Warszawska restauracja Sowa & Przyjaciele przy ul. Gagarina 2 (róg Czerniakowskiej) – jedno z miejsc, w których nagrywano polityków

Autor zdjęcia: domena publiczna Wikipedia

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 12 osobom m.in. za niegospodarność i działanie na szkodę funduszy inwestycyjnych, a także o korupcję menadżerską oraz pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych jest bohater tzw. afery podsłuchowej Marek F.
Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Legnicy został skierowany przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie 28 czerwca. "W toku śledztwa ustalono, że działania oskarżonych oraz innych osób, które jeszcze nie są objęte aktem oskarżenia, doprowadziły do wyrządzenia szkody majątkowej funduszom Idea Premium i Parasol w wysokości blisko 200 milionów złotych" - podkreślił prokurator Marcin Saduś.

"Na skutek tych działań szkodę pośrednio poniosło także kilkaset osób, które ulokowały swoje oszczędności w tych Funduszach, nabywając ich jednostki uczestnictwa. Zarzuty przedstawione 12 oskarżonym dotyczą wyrządzenia szkody w wysokości ponad 52 milionów złotych" - tłumaczył.

Wskazał też, że oskarżeni działali w ten sposób, że zarówno w imieniu Funduszy, jak i klientów indywidualnych, nabywali całe emisje obligacji ustalonych spółek o niskiej wiarygodności kredytowej. "Oskarżeni wynajdowali spółki w kiepskiej sytuacji finansowej i proponowali im wypuszczenie obligacji za odpowiednią prowizję, natomiast Idea TFI skupowała +śmieciowe+ obligacje, włączając je portfeli inwestycyjnych Funduszy Idea Premium i Parasol. Nieświadomi inwestorzy kupowali jednostki uczestnictwa Funduszy, które miały być bezpieczne. Dom Maklerski zarabiał na prowizjach firm, które emitowały obligacje" - zaznaczył.

"Jednym z podmiotów, który emitował bezwartościowe obligacje w ramach powyższego procederu była spółka akcyjna faktycznie zarządzana przez Marka F., a w której – jak wynika ze zgromadzonego materiału – wyżej wymieniony miał piastować stanowisko doradcy Zarządu. To on podejmował wszelkie decyzje, w tym te dotyczące wielomilionowych transakcji" - przekazał Saduś.

"Jego działania polegały m.in. na udzieleniu w 2010 r. korzyści majątkowej w łącznej kwocie blisko 1,2 mln zł osobom zarządzającym Funduszami Idea Premium SFIO oraz Idea Parasol FIO w zamian za nadużycie przez nich uprawnień i nabycie do portfeli tych Funduszy obligacji jednej ze spółek (wspomnianej spółki akcyjnej) za kwotę 19 milionów złotych. Następnie obligacje zostały wykupione za znacznie niższą kwotę przez podmioty trzecie, co wyrządziło Funduszom Idea szkodę majątkową w wysokości ok. 10 milinów złotych" - podał.

Wobec bohatera tzw. afery podsłuchowej Marka F. prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, dokonując wpisu hipotek na posiadanych przez niego nieruchomościach w łącznej kwocie blisko 6 mln zł.

Aktem oskarżenia prokurator objął także byłego prezesa i wiceprezesa zarządu domu maklerskiego, byłego prezesa zarządu funduszu inwestycyjnego i jednocześnie dyrektora departamentu doradztwa domu maklerskiego oraz byłego dyrektora działu zarządzania aktywami w domu maklerskim. Oskarżony został również doradca inwestycyjny, a także osoby zarządzające spółkami, które emitowały obligacje.

"W śledztwie zastosowano zabezpieczenia majątkowe na mieniu oskarżonych o realnej wartości zabezpieczenia ok. 38 milionów złotych. Zabezpieczono min. środki pieniężne w wysokości niemal 4 milionów złotych znajdujące się na zagranicznych rachunkach bankowych oraz kilkanaście nieruchomości" - powiedział.

"Prokuratura Regionalna w Warszawie nadal prowadzi śledztwo w zakresie nierozliczonych procesowo wątków dotyczących wspomnianych powyżej funduszy oraz domu maklerskiego" - dodał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj