Ewidencja emisyjności budynków - ostatnie dni na zgłoszenie

2022-06-24 14:53:48(ost. akt: 2022-06-24 14:56:19)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Urząd Miasta w Olsztynie

Tylko do końca czerwca jest czas na zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przypominamy - złożenie dokumentów jest obowiązkowe.
Dzięki bazie będzie znana dokładna liczba źródeł ogrzewania oraz ich rodzaj. Pozyskana w ten sposób wiedza ma być pomocna w tworzeniu polityki walki ze smogiem. Efektem ma być likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, a tym samym poprawa jakości powietrza.

- W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku - informuje zespół CEEB. - Natomiast w imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych powinien to zrobić zarządca, np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa. Zdarza się, że poza głównym źródłem ogrzewania budynku, jak choćby przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej, mieszkańcy korzystają z dodatkowych, indywidualnych źródeł.

Specjalny formularz można wypełnić na poświęconej temu stronie internetowej. To najszybszy i najłatwiejszy sposób. Wystarczy mieć profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód. Inna możliwością jest wypełnienie papierowej wersji dokumentu i dostarczenie go do urzędu osobiście lub za pomocą poczty.

Każdy, kto ma wątpliwości co to tego, jak przeprowadzić procedurę, może zgłosić się do specjalnego punktu informacyjnego. Ten działa w Sali Obsługi Klienta, do której wejście jest zlokalizowane na rogu ratusza, w pobliżu przejścia dla pieszych przez ul. 1 Maja. Punkt funkcjonuje we wtorki i czwartki od 8:00 do 11:00 oraz od 12:00 do 15:00. Poza tym pytania można zadać telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 pod numerem telefonu 89 527 31 11 wew. 490.

Do tej pory w Olsztynie złożono ponad pięć tysięcy spośród szacowanych 13,2 tys. deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania w domach.