Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie w rankingu Perspektyw 2022. Które miejsce zajęła uczelnia?

2022-06-25 08:30:00(ost. akt: 2022-06-24 14:16:46)

Autor zdjęcia: UWM

Jedenaste miejsce wśród uniwersytetów i 32 wśród wszystkich szkół wyższych – to aktualna pozycja UWM w najnowszym rankingu polskich szkół wyższych fundacji "Perspektywy".
Opublikowany 22 czerwca Ranking Uczelni Akademickich przygotowany przez fundację „Perspektywy” obejmuje 96 polskich szkół wyższych publicznych i niepublicznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w tegorocznej klasyfikacji znalazł się na 11. miejscu wśród 21 uniwersytetów i 32. wśród wszystkich szkół wyższych. W obu zestawieniach jest to wynik niższy o 1 miejsce w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W pierwszej dziesiątce najlepszych kierunków odnotowano aż 11 realizowanych na UWM. To tyle samo, co w roku ubiegłym.

Kierunki UWM wśród najlepszych w Polsce

1. weterynaria 2/7 (+1)*
2. zootechnika 2/9 (bz)
3. kierunki o żywieniu i żywności 4/11 (+1)
4. kierunki rolnicze i leśne 4/11 (bz)
5. architektura krajobrazu 5/12 (-1)
6. geodezja i kartografia 7/12 (-2)
7. politologia 8/16 (+3)
8. inżynieria środowiska 7/29 (-2)
9. teologia 9/10 (+1)
10. kierunek lekarski 10/12 (bz)
11. dziennikarstwo 10/24 (bz)

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Wśród tych kryteriów UWM najlepiej wypada pod względem warunków kształcenia, zajmując 6. miejsce w Polsce, prestiżu (22. miejsce na liście) i potencjału naukowego (23. miejsce w kraju).

W tym roku do Rankingu Uczelni Akademickich wprowadzony został nowy wskaźnik: „SDG – wkład uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals). Jest to nowatorska koncepcja, która odnosi się do opublikowanych przez ONZ w 2015 r. 17. celów zrównoważonego rozwoju. Przy przygotowywaniu rankingu oceniana jest obecność problematyki objętej tymi celami w badaniach i publikacjach uczelni. W przypadku naszego Uniwersytetu wskaźnik SDG wyniósł ponad 75 punktów, co daje 7. miejsce w kraju.

Taką samą pozycję jak w tym roku, UWM miał w rankingu „Perspektyw” w 2017 r. Wyniki rankingu wyższych uczelni „Perspektyw” w 2022 r. potwierdzają, że UWM to uczelnia stabilna, o ugruntowanej i mocnej pozycji w wielu obszarach nauki, mająca wiele mocnych stron.

Najlepszą uczelnią akademicką w Polsce wg rankingu jest Uniwersytet Warszawski, który wyprzedza Uniwersytet Jagielloński (był 1. w 2021 r.) i Politechniką Warszawska. Na 4. miejscu znajdują się ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.


W rankingu wszystkich wyższych uczelni na tej samej pozycji co UWM znalazły się politechniki: Lubelska, Częstochowska, Krakowska oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.