Narodowy Instytut Dziedzictwa świętuje 60-lecie badania zabytków

2022-06-04 11:45:00(ost. akt: 2022-06-03 15:32:45)

Autor zdjęcia: olsztyn.eu

Rozpoczęły się olsztyńskie obchody 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ochrona dziedzictwa kulturowego to misja, która ponad pół wieku temu została powierzona Ośrodkowi Dokumentacji Zabytków, a obecnie Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa
Od ponad pół wieku Narodowy Instytut Dziedzictwa podejmuje szereg działań na rzecz ochrony zabytków, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Powstała w 1962 roku instytucja świętuje w tym roku 60 lat swojej misji. Jubileusz postanowiła obchodzić w nietypowy sposób. Specjalna wystawa “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” jest prezentowana w Oddziałach Terenowych Instytutu w 15 miastach na terenie całego kraju.

— 60 lat realizowania misji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa skłonił nas do refleksji nad dotychczasowym dorobkiem — mówi dr Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. — Uznaliśmy, że jest to doskonała okazja, by podzielić się nim z całą Polską. Tak narodził się pomysł zorganizowania wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”. Mamy nadzieję, że jubileuszowa wystawa przybliży misję naszego Instytutu, a także zachęci do włączania się w organizowane przez nas akcje na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Wystawie będą towarzyszyły konferencje oraz debaty poruszające ważne kwestie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. W czerwcu wystawa będzie prezentowana w Olsztynie, Krakowie, Łodzi oraz Opolu — podkreśla Katarzyna Zalasińska.

Jubileusz 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa obchodzony jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Obchody rozpoczęły się 22 kwietnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zaplanowane są na cały 2022 rok. W czwartek (2 czerwca) Olsztyn rozpoczął świętowanie oddziałów terenowych wernisażem wystawy ukazującej działalność NID. Wystawa będzie dostępna do 29 czerwca.

— Wystawa na placu Jana Pawła II w Olsztynie to wernisaż o instytucji opisujący historię, rodzaje działań, jak również oddział terenowy w naszym mieście. Można z niej dowiedzieć się wielu rzeczy o zabytkach, jak również o samej działalności instytutu. Oprócz historii wystawa zawiera dużo ilustracji, co sprzyja przechodniom w oglądaniu — opowiada kierownik oddziału NID w Olsztynie, Iwona Liżewska.


— 60-letnia aktywność instytucji jaką jest instytut, potwierdziła słuszność jego powołania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami — mówi Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz — Sądzę, że rosnący poziom społecznej świadomości dziedzictwa kulturowego sprawia, że instytutowi nie zabraknie pracy, a zainteresowanie ochroną zabytków i opieką nad nimi będzie wzrastać.

Takim przykładem działalności jest np. konkurs „Zabytek Zadbany” – promujący postawy właściwej opieki nad zabytkami oraz najlepsze wzory konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Innym przykładem jest konkurs „Twój dom – dialog z tradycją”, dzięki któremu w kilku regionach kraju przybyło wzorców dla budownictwa regionalnego.

Czwartkowemu wydarzeniu towarzyszyła konferencja “Zabytek Zadbany – co to znaczy?”, która miała miejsce w Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały 3b. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zwiedzenia trzech zabytkowych obiektów, nagrodzonych w konkursie Zabytek Zadbany. Po Kamienicy Naujackiej zlokalizowanej przy ul. Dąbrowszczaków 3, Tartaku Rapfaelsonów przy ul Knosały 3b oraz Domu Mendelsohna usytuowanym przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 oprowadzili zwiedzających specjaliści z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Oddział Terenowy NID w Olsztynie powstał w 2005 roku, od początku swojego istnienia jego działania skupiają się na rozpowszechnianiu, badaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego województwa warmińsko-mazurskiego.

Fot. Anna Głazek

Fot. Anna Głazek

Fot. Anna Głazek