Problem z wyrzucaniem odpadów jest wciąż aktualny w Olsztynie

2022-05-29 16:05:03(ost. akt: 2022-05-27 16:12:21)

Autor zdjęcia: Straż Miejska w Olsztynie

Problem z wyrzucaniem śmieci jak popadnie jest wciąż aktualny. Cały wachlarz odpadów wrzucony został do jednego pojemnika. Na szczęście monitoring straży miejskiej nagrał zdarzenie, a sprawcy zostali ukarani.
Worki z zaprawą, glazura, terakota, szuflady, elementy płyt kart.-gips., hak holowniczy, zwoje kabli elektrycznych, worki z zaprawą - cały wachlarz odpadów wrzucony został do pojemnika na odpady komunalne i pojemnika na plastik.

Całe zdarzenie zostało zaobserwowane przez operatora monitoringu. Niesegregowanie odpadów zakończyło się uszczupleniem portfela z racji wystawionego mandatu przez strażników miejskich, którzy dotarli do mężczyzn wyrzucających te odpady.Należy więc pamiętać, że na terenie Gminy Olsztyn obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów:

pojemnik zielony (opakowania szklane): słoiki i butelki szklane po napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach;

pojemnik niebieski (papier i tektura): gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, karton i tekturę, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami;

pojemnik żółty (opakowania z tworzyw sztucznych): wielomateriałowe kartony po napojach typu tetrapak, odkręcone i zgniecione butelki po napojach, opakowania po kosmetykach, plastikowe zakrętki, foliowe i plastikowe torebki, worki, reklamówki, puszki stalowe i aluminiowe, opakowania po aerozolach, opakowania po chemii gospodarczej;

pojemnik brązowy (odpady ulegające biodegradacji): resztki kuchenne i spożywcze;

pojemnik czarny (odpady zielone): skoszona trawa, liście;

pojemnik szary (popiół): popiół z palenisk domowych

Pozostałe odpady, których nie możemy potraktować jako surowce wtórne, wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.


Odpady "problemowe" należy umieszczać wedle rodzaju:

zużyte baterie - do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wytypowanych obiektach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp. lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Towarowa 20a w Olsztynie)

przeterminowane leki - w pojemnikach ustawionych na terenie wytypowanych aptek lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Towarowa 20a w Olsztynie)

zużyty sprzęt elektroniczny - należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt elektroniczny lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Towarowa 20a w Olsztynie)

resztki farb, rozpuszczalników i innych chemikaliów - należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Towarowa 20a w Olsztynie)

żarówki, świetlówki - należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Towarowa 20a w Olsztynie)

zużyte opony - należy zostawiać w punkcie serwisowania pojazdów lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Towarowa 20a w Olsztynie)

odpady wielkogabarytowe - należy wystawić w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości, odpady odbierane będą w wyznaczonym harmonogramem terminie; lub bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Towarowa 20a w Olsztynie)

odpady remontowo - budowlane - umieszczać w kontenerze dostarczonym przez specjalistyczny podmiot na podstawie indywidualnych umów. Odpady budowlane powstające w ilościach mniejszych niż 1 m3/tygodniowo można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Towarowa 20a w Olsztynie)