Maturzyści! Możecie zdobyć stypendia pomostowe na I rok studiów!

2022-05-17 06:00:00(ost. akt: 2022-05-13 21:32:47)   Artykuł sponsorowany
Wystartowała nowa edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.
Dla kogo przeznaczone są stypendia?

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:
• pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR;
lub
• być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;
lub
• pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
lub
• posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.


Jaka jest wysokość stypendium i co zyskują stypendyści?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Gdyby nie wsparcie w postaci stypendium ciężko byłoby mi zrealizować marzenia i podjąć studia. Te pieniądze bardzo mi pomogły na pierwszym roku studiów - mówi Iza, stypendystka programu pochodząca z Mazowsza.

Obrazek w tresci

Kiedy można składać wnioski o stypendium?

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

Dzięki Partnerom finansującym stypendia, w roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 450 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów - informuje Zofia Sapijaszka, Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, zarządzającej programem. Zapraszamy wszystkich maturzystów, którzy spełniają warunki programu, do aplikowania o stypendia na wymarzone studia. Nasi stypendyści studiują w akademickich uczelniach publicznych w całej Polsce.


O Programie

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w programie przyznano 26 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko 18 000 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 130 milionów zł.

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.


Obrazek w tresci