Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

2022-05-09 16:12:07(ost. akt: 2022-05-09 16:16:07)

Autor zdjęcia: gov.pl

W środę 27 kwietnia 2022 odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do rywalizacji turniejowej stanęła młodzież, która zmierzyła w trzech grupach wiekowych.
Łącznie w turnieju powiatowym uczestniczyło 17 uczniów, z grup wiekowych:

- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych – 6 osób

- uczniowie klas V-VIII – 10 osób


Młodzież rywalizowała w dwóch etapach:

- część pisemna w formie testu odbyła się w siedzibie jednostki OSP Braniewo

- część praktyczna w formie omówienia wylosowanych pytań dotyczących sprzętu odbyła się w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie.

Po przeprowadzonych eliminacjach pisemnych i ustnych ustalono następującą kolejność laureatów:

- uczniowie klas I-IV szkół podstawowych

1 miejsce – Patryk Galiński – gmina Braniewo

2 miejsce – Marta Sierzputowska – miasto Braniewo

3 miejsce – Ksawery Karabela – gmina Frombork

- uczniowie klas V-VIII

1 miejsce – Natalia Zinko – gmina Pieniężno

2 miejsce – Katarzyna Grudzień – miasto Braniewo

3 miejsce – Miłosz Machnowski – gmina Pieniężno

- uczniowie szkół ponadpodstawowych

1 miejsce – Izabela Szczęśniak – miasto Braniewo

Laureaci, którzy zajęli pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które planowane są na dzień 20 maja br.

Organizatorami tegorocznego turnieju OTWP byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie oraz Komisja ds. Młodzieży i Sportu ZOP Z OSP RP w Braniewie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Nagrody i puchary zostały ufundowane przez: Urząd Miasta Braniewo, Urząd Miasta i Gminy Frombork, Urząd Gminy Braniewo, KP PSP w Braniewie.

gov.pl