Konstytucja 3 Maja - sprawdź swoją wiedzę w quizie historycznym!

2022-05-03 08:27:38(ost. akt: 2022-05-03 08:34:03)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Spróbujmy sprawdzić jakie fakty związane z Konstytucją zapamiętaliśmy, a które wymagać będą chwili namysłu lub sięgnięcia do źródeł!
Konstytucja 3 Maja to nie tylko akt prawny sprzed ponad dwóch stuleci, ale także ważna część naszej tożsamości i powód słusznej dumy. Zaborcy pragnęli, by pamięć o Konstytucji usunąć, a przynajmniej ograniczyć do warstwy Polaków wykształconych i świadomych narodowo. Nie udało się tego uczynić, a Konstytucja, w formie czasem nawet tylko legendy czy historycznego mitu, stała się punktem odniesienia i zachętą dla naszych dążeń narodowowyzwoleńczych przez cały okres niewoli. W czasie II wojny światowej obaj okupanci surowo represjonowali tych, którzy w owym dniu w różnych formach pragnęli wyrazić swe przywiązanie do polskości. Podobnie po 1945 roku Konstytucja 3 Maja była cierniem dla komunistów-wyznaczonych przez Stalina do sprawowania władzy nad Polską na podobnej zasadzie jak caryca Katarzyna II ustanowiła swoje rządy posługując się targowiczanami... Dopiero pod koniec tzw. Polski Ludowej szefowie PZPR zaczęli na ograniczoną skalę pozwalać na pół-oficjalne obchodzenie rocznicy, a nawet szukać w Konstytucji domniemanych korzeni swojej władzy... Dla powstającej od połowy lat 70-tych opozycji demokratycznej, a potem "Solidarności" uroczystości 3- majowe stanowiły okazję do organizowania manifestacji ukazujących jej obecność i aktywność oraz niewygasłą wolę większości narodu, by w chwili gdy tylko zewnętrzne okoliczności na to pozwolą, upomnieć się o niepodległość i demokratyczny kształt Polski. Dzień 3 maja jest także- i oczywiście nieprzypadkowo- obchodzony w Kościele katolickim w Polsce jako uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Biskupi polscy zwrócili się do papieża o ustanowienie tego święta już przed stuleciem, ale jego waga wzrosła niepomiernie w czasach gdy prymasem Polski był Prymas Tysiąclecia - kardynał Stefan Wyszyński .To pod jego kierownictwem episkopat zdecydował, że główne uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski odbędą się w Częstochowie właśnie w dniu 3 maja 1966 roku...