INFORMACJA

2022-04-29 08:00:00(ost. akt: 2022-04-28 09:33:21)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Obrazek w tresci

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku właśnie zakończyło duży transgraniczny projekt PR/1/098/2018 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Jego realizacja trwała ponad dwa lata, w ciągu których przeprowadzono szereg działań.


Najważniejszym z nich była budowa magazynu studyjnego muzealiów. Budynek jest kopią stajni z założenia dworskiego w Tołkinach. Jest to dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni zabudowy 529,5 m2, powierzchni magazynowej wraz z częścią ekspozycyjną 865 m2 i kubaturze 4367 m3. Magazyn posiada strefę otwartą dla publiczności. Oznacza to, że turyści mogą wejść do udostępnionej części magazynu i zobaczyć, w jaki sposób przechowuje się zbiory. Budynek składa się z części wystawienniczej i właściwych pomieszczeń magazynowych, ciągów komunikacyjnych wraz z windą towarową oraz pomieszczeń socjalnych, gospodarczych i technicznych. W sali wystawienniczej zachowano charakter wnętrz dawnej stajni poprzez zastosowanie drewnianych wykończeń elementów konstrukcyjnych (stropu i słupów z mieczami). Magazyn posiada zainstalowane systemy wentylacji mechanicznej, ogrzewania, system antywłamaniowy, sygnalizacji pożaru oraz monitoring. Konstrukcje nowoczesnych regałów przesuwnych pozwalają, za jednym dotknięciem pulpitu sterującego, zyskać szybki dostęp do zbiorów. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 24 listopada 2021 r.

Fot. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
W dniach 4-5 listopada 2021 r. w Olsztynie odbyła się międzynarodowa konferencja „Old places – new meanings („Stare miejsca – nowe znaczenia”) poświęcona wymianie informacji i doświadczeń związanych z adaptacją historycznych miejsc do nowych funkcji z zachowaniem dawnego charakteru i wykorzystania ich jako atrakcyjnego produktu turystycznego. Grupą docelową byli beneficjenci, użytkownicy obiektów, przedstawiciele muzeów i innych instytucji kultury, lokalne małe firmy oraz wszyscy, którym nie jest obojętny los historycznych obiektów. Konferencja połączona była z objazdem studyjnym zorganizowanym drugiego dnia po najciekawszych realizacjach adaptacji obiektów zabytkowych do nowych funkcji w regionie.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej do nieistniejących już budynków litewskich: stajni, stodoły i piwnicy ziemnej z Pempen oraz chałupy rybackiej z Gilge. Projekty są pierwszym krokiem zmierzającym do odbudowy tych obiektów w przyszłości. Powstała także dokumentacja techniczna kopii dworu z Glitajn. Dwór w przyszłości uzupełni zabudowę dworsko-folwarczną znajdującą się w Muzeum. Wszystkie projekty zostały wykonane przez Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska z siedzibą w Gdańsku.

Fot. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Aby zobrazować zwiedzającym jak dawniej wyglądała w Muzeum wyżej wspomniana zagroda litewska utworzono ścieżkę edukacyjno-historycznej przedstawiającej owe obiekty. Tworzą ją tablice informacyjne połączone z mobilną aplikacją, w której zamieszczono ryciny i plany tych obiektów, ich zdjęcia z czasów królewieckich, historię i opisy.

Wartość całkowita projektu to 1 934 283,46 euro, z czego wartość dofinansowania projektu wynosi 1 740 855,11 euro. Część działań realizowanych przez Muzeum opiewa na kwotę 1 021 210,36 euro, z czego 919 089,32 euro to dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 10% wkładu własnego zabezpiecza Samorząd Województwa. Realizacja projektu trwała ponad 2 lata, od 1 grudnia 2019 r. do 30 kwietnia 2022.
Artykuł został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Monika Sabljak-Olędzka

Odpowiedzialność za treść niniejszego artykułu ponosi wyłącznie Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlająca stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego).