Już dziś kolejna sesja Rady Miasta w Olsztynie. OBO i budżet miasta - jakie decyzje podejmą radni?

2022-04-27 08:30:00(ost. akt: 2022-04-26 15:36:43)
Dzisiejsza Sesja Rady Miasta to powrót do stacjonarnego obradowania po długiej przerwie.

Dzisiejsza Sesja Rady Miasta to powrót do stacjonarnego obradowania po długiej przerwie.

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Radni Olsztyna na dzisiejszej sesji Rady Miasta podejmą kilka kluczowych decyzji, m.in w sprawie zawieszenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego i wykorzystania nadwyżki finansowej zeszłorocznego budżetu w wysokości 143 mln zł.
Dzisiejsza (środa 27 kwietnia) sesja Rady Miasta w Olsztynie rozpocznie się od głosowania nad przyjęciem rezygnacji Jarosława Babalskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Taka decyzja radnego klubu PiS jest efektem wniosku koalicji rządzącej o odwołanie go z tej funkcji.

Jarosław Babalski prawdopodobnie przewidując jak przebiegnie głosowanie postanowił sam złożyć rezygnację. Klub PiS obecnie nie wypowiada się na temat wystawienia innego kandydata na funkcję wiceprzewodniczącego.

Jeśli faktycznie Jarosław Babalski zostałby odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego, to nadal będzie pełnił funkcję radnego. Znacznemu uszczupleniu ulegnie jednak jego honorarium. Obecnie jako wiceprzewodniczący co miesiąc otrzymuje ponad 3900 zł diety. Jeśli wniosek koalicji rządzącej zostanie przegłosowany, wtedy będzie zarabiał ponad 500 zł mniej.

Budżet Obywatelski prawdopodobnie pójdzie w odstawkę


Wszystko na to wskazuje, że będziemy musieli w tym roku odpocząć od OBO, bo do Rady Miasta w Olsztynie wpłynął wniosek o zawieszenie budżetu na rok. Trzy projekty uchwał, które zostały dołączone do porządku obrad zakładają przeniesienie tegorocznego głosowania projektów OBO na 2023 rok.

Jeśli radni zagłosowaliby za ich przyjęciem, wtedy tegoroczna edycja OBO się nie odbędzie, jednak miasto w 2022 roku zrealizuje wcześniej już wybrane projekty.

Radni zawieszając tegoroczną edycję OBO dają wykonawcom czas na dokończenie rozpoczętych inwestycji i uporządkowanie dokumentacji. Pieniądze zaoszczędzone dzięki zawieszeniu OBO zostaną przeznaczone na dokończenie strategicznych dla miasta inwestycji, czyli głównie budowę linii tramwajowej i remont Hali Urania. Ratusz zapowiada również, że część z tych funduszy zostanie przeznaczona na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Przychody miasta będą mniejsze niż zakładali radni


Komisja Budżetu i Finansów przygotowując projekt budżetu Olsztyna, który w grudniu przyjęli olsztyńscy radni nie wzięła pod uwagę wojny w Ukrainie. Angażowanie sił i środków w pomoc uchodźcom oraz rosnąca inflacja spowodowały, że dochody miasta uszczuplą się o kwotę 12.221.677,33 zł.

Jeśli radni uchwalą proponowaną przez Komisję Budżetu i Finansów uchwałę, to dochody miasta w 2022 roku wyniosą 1.445.724.974,24 zł, natomiast wydatki 1.645.524.974,24 zł. Jest to o tyle istotna zmiana, że nowela proponuje zwiększenie deficytu budżetu miasta o prawie 30 mln zł. W uchwalonym w grudniu 2021 roku budżecie miasta na 2022 rok deficyt wynosił 161,5 mln złotych, natomiast po przyjęciu kwietniowej uchwały będzie to 199.800.000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów proponuje sfinansowanie go przychodami pochodzącymi z kredytów, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Karol Grosz