Składaliście wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? ZUS może się z wami skontaktować

2022-04-23 09:09:00(ost. akt: 2022-04-22 14:36:17)

Autor zdjęcia: Materiały prasowe ZUS

Często mylimy się podczas wypełniania wniosków. W przypadku Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego do najczęstszych błędów można zaliczyć: złożenie kilku wniosków na to samo dziecko lub nieprawidłowy PESEL dziecka. ZUS kontaktuje się z takimi wnioskodawcami w celu wyjaśnienia spraw.
Dotychczas złożono wnioski na ponad 502 tys. dzieci, z tego ponad 498 tys. zostało rozpatrzonych. Osoby którym ZUS przyznał RKO w okresie od 11 do 15 kwietnia br. otrzymują pierwszą wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem do 22 kwietnia.

— Realizujemy wnioski tak, aby jak najszybciej przyznać pieniądze z programu RKO. Zauważyliśmy jednak, że w niektórych wnioskach pojawiały się niezgodności informacji. To wpływa na wydłużenie realizacji złożonych dokumentów. W takich przypadkach ZUS kontaktuje się z osobą, która złożyła wniosek w celu wyjaśnienia danej sprawy. Jeśli w sprawie jest konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z klientem, na profilu PUE ZUS klienta zamieszczamy wezwanie do uzupełnienia wniosku. O wystawieniu takiego wezwania informujemy naszego klienta poprzez sms i wiadomości na adres poczty elektronicznej — podkreśla Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Każdy wniosek o RKO wymaga indywidualnego przeprocesowania oraz sprawdzenia w odpowiednich rejestrach.
Zdarzają się sytuacje, że rodzice lub opiekunowie złożyli po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi. W niektórych wnioskach występują również błędy w numerze PESEL dziecka. Najczęstszym błędem jest podanie zamiast numeru PESEL dziecka, na które ubiegają się o świadczenie, numeru PESEL innego członka rodziny. Rodzice podają również zamiast numeru PESEL, który dziecko ma nadany, dowód tożsamości lub inny dokument i załączają do wniosku odpis aktu urodzenia dziecka. W takie sytuacji nie jest możliwe automatyczne sprawdzenie czy dana osoba jest rodzicem dziecka na podstawie rejestru PESEL ale konieczne jest sprawdzenie aktu urodzenia przez pracownika — wyjaśnia Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS na Warmii i Mazurach.

— Złożone zostały także wnioski w bardziej skomplikowanych sprawach. Chodzi np. o sytuacje, kiedy rozwodzący się rodzice składają odrębne wnioski na to samo dziecko i nie mogą się w tej sprawie porozumieć — dodaje Paweł Żebrowski

Co istotne, nowymi świadczeniami na rzecz rodziny nie zajmują się pracownicy obsługujący emerytury, renty czy zasiłki, ani pracownicy z obszaru składek, audytu, orzecznictwa lekarskiego czy administracji. Pracownikom tych wszystkich obszarów ZUS nie przybyło pracy z tytułu nowych, wysoce zautomatyzowanych zadań.

Obsługa 500+ i RKO to zadanie Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin. Centrum powstało, aby realizować dodatkowe zadania, w tym RKO. Ze względu na to, że wnioski są elektroniczne, zdecydowana większość z nich obsługiwana jest bez udziału człowieka – przez specjalną aplikację.

Źródło: ZUS