Drodzy Siostry i Bracia! „Pokój Wam!”

2022-04-16 12:12:53(ost. akt: 2022-04-16 14:06:01)
Na początku Wielkiego Postu usłyszeliśmy w naszych świątyniach wezwanie do nawrócenia i do wiary w Ewangelię. Sam Jezus podał nam też środki do osiągnięcia tego
celu, jakimi są modlitwa, post i jałmużna. To od wieków sprawdzony sposób przygotowania do udziału w wielkanocnej radości i do przyjęcia wszystkich owoców Zmartwychwstania Chrystusa.

Jednak po raz kolejny nasze świętowanie przebiega w atmosferze dalekiej od radości, za to pełnej niepokoju spowodowanego przede wszystkim wojną za naszą wschodnią granicą.

Tym bardziej stają się aktualne i bardzo potrzebne nam wszystkim słowa Zmartwychwstałego „Pokój Wam”. Zechciejmy patrzeć na to doświadczenie oczami wiary, z ufnością, która ma swe źródło w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i wszelkim złem.

Z wiary też rodzi się pytanie, co Pan Bóg chce nam powiedzieć w tych dniach i co powinniśmy czynić.

Spróbujmy mądrze wykorzystać dany nam przez Boga czas na solidną rewizję życia, na refleksję nad dotychczasowymi wyborami, hierarchią wartości, a zwłaszcza naszymi relacjami z Bogiem i z ludźmi. Nie możemy zapomnieć nawet w obliczu tylu przeróżnych trosk, że jesteśmy posłani, by nieść we współczesny świat Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest dawcą pokoju, jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa” – nie tylko bowiem mamy zachwycić się tym, że On zmartwychwstał, ale zachwyciwszy się, mamy to nieść w nasze życie i nasze relacje.

Pamięcią i serdeczną modlitwą otaczam osoby starsze, samotne i chore. Rodziny, które borykają się z różnymi problemami, zapewniam o duchowej i modlitewnej bliskości.
Kapłanom i osobom konsekrowanym dziękuję za nieustanną służbę Bogu, Kościołowi i stałą troskę o duchowe dobro wiernych. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za
pomoc, jaką okazują w ostatnich tygodniach naszym wschodnim sąsiadom przeżywającym dramat wojny.
Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus sprawi, by ustała wojna, a cały świat i nasze serca napełni swoim pokojem, łaską i ufnością.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Abp Józef Górzyński
Metropolita Warmiński