Co robiła straż miejska w Olsztynie w 2021 roku? Mamy wyniki sprawozdania

2022-04-12 07:10:00(ost. akt: 2022-04-11 15:16:19)
Strażnicy miejscy z Olsztyna w 2021 roku wystawili 2738 mandatów

Strażnicy miejscy z Olsztyna w 2021 roku wystawili 2738 mandatów

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Straż Miejska jest zobowiązana do składania publicznych sprawozdań ze swojej działalności. Nie inaczej jest w Olsztynie. Z raportu opublikowanego przez straż miejską wynika, że w 2021 roku wystawili 8097 pouczeń i 2738 mandatów na łączną kwotę 250 430 zł.
Strażnicy miejscy z Olsztyna w 2021 roku zdecydowanie najczęściej interweniowali w sprawie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (w dużej mierze to nieprawidłowe parkowanie -red). Tylko na podstawie tego paragrafu funkcjonariusze 3488 razy pouczali mieszkańców Olsztyna i wystawili 1360 mandatów na kwotę 156 150 zł. W tej samej sprawie strażnicy skierowali 264 wnioski do sądu a dwa razy przekazali sprawę innym organom.

Drugim w kolejności przepisem, który najczęściej łamali mieszkańcy Olsztyna są wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, czyli głównie akty wandalizmu. Na podstawie tego paragrafu strażnicy pouczali 1138 razy i wystawili 284 mandaty na kwotę 19 550 zł.

Zupełnie inne podejście strażnicy przedstawiali w sprawie egzekwowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tutaj pouczeń było zdecydowanie mniej niż mandatów. Strażnicy zakończyli interwencje na rozmowie 461 razy, natomiast wystawili 754 mandaty na kwotę aż 40 120 zł.

Z uwagi na pandemię funkcjonariusze straży miejskiej w Olsztynie zwracali szczególną uwagę na wykroczenia przeciwko zdrowiu. Wobec osób łamiących ten przepis 1953 razy zastosowano pouczenie i wystawiono 66 mandatów na kwotę 3910 zł.

Stosunkowo często strażnicy interweniowali w sprawie zachowania czystości w gminie. Na tej podstawie funkcjonariusze wystawili 37 mandatów na kwotę 4050 zł, 3 razy skierowani wniosek o ukaranie do sądu i aż 1779 razy przekazali sprawę innym organom.

Podsumowując: w 2021 roku funkcjonariusze straży miejskiej w Olsztynie 8097 razy pouczali mieszkańców i wystawili 2738 mandatów na kwotę 250 430 zł. Do sądu skierowali 304 sprawy a 3031 przekazali innym organom.

Karol Grosz